Як провести соціологічне дослідження.

Соціологія - наука про суспільство. Володіючи інформацією про те, як провести соціологічне дослідження , ви зможете його не тільки організувати і виконати, але і зробити висновки про закономірності суспільства і людях, що живуть в ньому. Давайте розглянемо поетапно, як проводиться соціологічне дослідження .
Вам знадобиться
  • Вибірка і інструментарій
Інструкція
1
Перший етап носить назву підготовчий. На його протязі ви уточнюєте тему дослідження і розробляєте теоретичну концепцію. Теоретична концепція включає в себе опис об'єкта і предмета дослідження, формулювання завдань, визначення вибірки - на кому воно проводитиметься. Варто так само уточнити основні поняття, використовувані в теоретичній роботі. Визначтеся з методами. Узагальнивши вищесказане - на підготовчому етапі ви складаєте на папері каркас свого дослідження - його програму.
2
Наступний етап іменується польовим. Це не означає, що вам потрібно в буквальному сенсі виходити в поле, але на свіжому повітрі побувати, швидше за все, доведеться. В цей час дослідник займається збором первинної соціологічної інформації про цікавить його проблеми. На її підставі він розробляє, затверджує та тиражує соціологічний інструментарій. Простіше кажучи, якщо ви збираєтеся проводити анкетування респондентів, то необхідно скласти і роздрукувати необхідну кількість анкет.
3
Третій етап - етап підготовки і обробки інформації. Він передбачає перевірку зібраної ранні інформації на предмет її точності, повноти і якості. Наприклад, якщо метод дослідження все той же - анкетування - ви уважно обробляєте анкети і відсівати «браковані».
4
Заключний етап - аналіз отриманих даних і підготовка підсумкових документів. Аналіз даних може бути первинним - складання таблиць, схем, діаграм, які наочно демонструють інформацію. І вторинним - застосуванні методів математичної статистики при аналізі з метою підтвердження її достовірності. До підсумкових же документів належать: - інформаційна довідка; - інформаційна записка; - аналітична записка; - звіт про науково-дослідній роботі.
Зверніть увагу
Пам'ятайте про те, що вибірка повинна бути репрезентативною, що б результати відносно невеликий група піддослідних, мають давати уявлення про суспільство в цілому.
При вивченні особливостей соціальних взаємодій застосовуються різні методи. Одним зі способів отримати достовірну інформацію про закономірності, властивих великим колективам і групам людей, є соціологічне дослідження. Воно являє собою комплекс заходів, який потребує попередньої підготовки і ретельного планування.
Інструкція
1
На підготовчому етапі соціологічного дослідження сформулюйте його тему і той результат, який ви маєте намір отримати. Визначте цілі і завдання дослідження. Детально опишіть об'єкт, який буде піддаватися вивченню. Складіть вибірку, тобто намітьте коло осіб, які візьмуть участь в дослідженні.
2
Підберіть методи, які ляжуть в основу дослідження вашого об'єкта. Найбільш популярними способами вивчення соціальних явищ є інтерв'ювання, анкетування, різні види опитувань громадської думки, а також включене спостереження. Оптимальним варіантом буде використання декількох взаємодоповнюючих методів.
3
Узагальніть свої плани і складіть докладну програму дослідження, розписавши по кроках конкретні дії. Вкажіть в програмі місце і час проведення заходів в рамках складеної вами програми.
4
Зберіть попередню інформацію, що відноситься до розглянутої вами соціальної проблематики. На цьому етапі вам надолужити сформулювати робочу гіпотезу, яку потрібно підтвердити або, навпаки, спростувати.
5
Залежно від обраного методу дослідження підготуйте необхідний інструментарій. Так, для проведення соціологічного опитування вам знадобиться певна кількість анкет або опитувальних листів. Подібні матеріали слід підготувати з невеликим запасом на випадок, якщо доведеться доповнювати вибірку.
6
Приступайте до безпосереднього проведення запланованих соціологічних вишукувань. Проведіть опитування, здійсните польове спостереження або використовуйте інші з обраних вами методів дослідження. Намагайтеся в кожному випадку дотримуватися обраної процедури, щоб отримані дані були достовірними і не мали спотворень.
7
Після закінчення безпосереднього збору інформації приступайте до її обробці. Для цього використовуйте прийняті в соціології методи статистичної обробки даних. Для повної відповідності результатів досліджуваної середовищі інформація, прийнята до обробки, повинна бути точною і повною. Відсівайте ті результати, які отримані з порушенням методики; при необхідності доповніть вибірку.
8
На основі отриманих даних проведіть первинний аналіз. Відобразіть результати дослідження у вигляді схем, діаграм і графіків, наочно представляють аналізованих вами соціальне явище. За результатами первинного аналізу підготуйте остаточні висновки, що підтверджують або спростовують робочу гіпотезу. Оформіть результати у вигляді наукової публікації або зробіть письмовий звіт про науково-дослідній роботі.