Як знайти площу тетраедра.

тетраедрами в стереометрії називається багатогранник, який складається з чотирьох трикутних граней. Тетраедр має 6 ребер і по 4 грані і вершини. Якщо у тетраедра всі грані є правильними трикутниками, то і сам тетраедр називається правильним. Площа повної поверхні будь-якого багатогранника, в тому числі і тетраедра можна розрахувати, знаючи площі його граней.
Інструкція
1
Щоб знайти площу повної поверхні тетраедра, необхідно обчислити площу трикутника становить його грань.Еслі трикутник рівносторонній, то його площа равнаS =? 3 * 4/a ?, де a - ребро тетраедра, тоді площа поверхні тетраедра знаходиться по формулеS =? 3 * a?.
2
У випадку, якщо тетраедр є прямокутним, тобто всі плоскі кути при одній з його вершин є прямими, то площі трьох його граней є прямокутними трикутниками можна розрахувати по формулеS = a * b * 1/2, S = a * c * 1/2, S = b * c * 1/2, площа третьої грані можна розрахувати за однією з загальних формул для трикутників, наприклад за формулою ГеронаS =? (p * (p - d) * (p - e) * (p - f)), де p = (d + e + f)/2 - напівпериметр трикутника.
3
У загальному випадку, площа будь-якого тетраедра можна розрахувати, використовуючи формулу Герона для обчислення площ кожної його грані.