Як знайти радіус.

Якщо для багатокутника вдається побудувати вписану і описану окружності, то площа цього багатокутника менше площі описаного кола, але більше площі вписаного кола. Для деяких багатокутників відомі формули для знаходження радіуса вписаною і описаного кіл.
Інструкція
1
вписався в багатокутник називається окружність, що стосується всіх сторін багатокутника. Для трикутника формула радіуса вписаного кола: r = ((pa) (pb) (pc)/p) ^ 1/2, де p - напівпериметр; a, b, c - сторони трикутника. Для правильного трикутника формула спрощується: r = a/(2 * 3 ^ 1/2), а - сторона трикутника.
2
Описаної навколо багатокутника називається така окружність, на якій лежать всі вершини багатокутника. Для трикутника радіус описаного кола знаходиться за формулою: R = abc/(4 (p (pa) (pb) (pc)) ^ 1/2), де p - напівпериметр; a, b, c - сторони трикутника. Для правильного трикутника формула простіше: R = a/3 ^ 1/2.
3
Для багатокутників не завжди можливо з'ясувати співвідношення радіусів вписаних і описаних кіл і довжин його сторін. Частіше обмежуються побудовою таких кіл близько багатокутника, а потім фізичного виміру радіуса кіл з допомогою вимірювальних приладів або векторного пространства.Для побудови описаного кола опуклого багатокутника будують бісектриси двох його кутів, на їх перетині лежить центр описаного кола. Радіусом буде відстань від точки перетину биссектрис до вершини будь-якого кута багатокутника. Центр вписаного кола лежить на перетині перпендикулярів, побудованих всередину багатокутника з центрів сторін (ці перпендикуляри називаються серединними). Досить побудувати два таких перпендикуляра. Радіус вписаного кола дорівнює відстані від точки перетину серединних перпендикулярів до сторони багатокутника.
Зверніть увагу
В довільно заданий багатокутник не можна вписати коло і описати коло навколо нього.
Корисна порада
В чотирикутник можна вписати коло, якщо a + c = b + d, де a, b, с, d - сторони чотирикутника по порядку. Навколо чотирикутника можна описати коло, якщо протилежні його кути в сумі дають 180 градусів; Для трикутника такі кола завжди існують.
Слово радіус перекладається з латинської radius як "спиця колеса, промінь". Радіусом називається будь-який відрізок прямої, який з'єднує центр окружності або сфери з будь-якої з точок, що лежать на цій окружності або на поверхні даної сфери, також і довжина цього відрізка є радіус ом. Для позначення радіус а в обчисленнях і математичних вирази використовується латинська буква R.
Інструкція
1
Діаметр окружності представляє собою відрізок прямої, який проходить через центр окружності і з'єднує дві найбільш віддалені між собою точки, що лежать на окружності . Довжина цього відрізка теж називається діаметром окружності. Радіус дорівнює половині діаметра окружності, тому якщо відомий діаметр даної окружності, щоб знайти її радіус достатньо розділити його навпіл. R = D/2, де D - діаметр окружності.
2
Довжина кривої, що утворює окружність на площині є довжиною окружності. У разі якщо відома довжина окружності ви можете скористатися формулою: R = L/2 ?, де L - довжина окружності,? - Це постійна величина, рівна 3,14159 ... Постійна? дорівнює відношенню довжини окружності до діаметру, ця величина є однаковою для всіх кіл.
3
Круг - це геометрична фігура, що є частина площини, обмежена кривою що є окружністю. Якщо відома площа круга, то знайти радіус окружності можна з наступної формули: R = v (S/?), Де v - корінь квадратний, S - площа круга.
Зверніть увагу
Радіус кола - це позитивна величина не рівна нулю.