Як розрахувати ділову активність.

Ділова активність визначає ефективність господарської діяльності підприємства, яку можна розрахувати одним із двох способів - через відображення результативності роботи підприємства щодо якої величини авансованих ресурсів, або величини їх споживання в процесі виробництва. Вона відбивається, перш за все, у швидкості обороту коштів підприємства. Рентабельність підприємства відображає ступінь прибутковості, а в цілому, коефіцієнти ділової активності уможливлюють аналіз ефективності використання коштів підприємством.
Інструкція
1
Фондовіддача - це кількість виручки від реалізації, що припадає на рубль основних фондів. Вона розраховується як відношення виручки від реалізації до середньорічної вартості основних засобів.
2
Оборотність коштів у розрахунках при збільшенні розглядається як позитивний фактор, у випадку ж зменшення цього показника відбувається зниження обсягу продажів або зростання дебіторської заборгованості. Вона розраховується як відношення виручки від реалізації до середньої величини дебіторської заборгованості.
3
Оборотність запасів характеризує швидкість споживання чи реалізації сировини або запасів. Вона розраховується як відношення виручки від реалізації до середньої вартості запасів і витрат. Також вона може бути розрахована як відношення собівартості реалізації до витрат.
4
Оборотність кредиторської заборгованості пов'язує суму боргу і величину товарів, придбаних в суму кредиту. Вона розраховується як середня кредиторська заборгованість, помножена на інтервал аналізу, що відноситься до собівартості реалізації або виручці від реалізації.
5
Тривалість операційного циклу - це час між закупівлею сировини і отриманням виручки від реалізації продукції. Для того щоб його розрахувати, складіть оборотність коштів в розрахунках в днях і оборотність запасів в днях.
6
Тривалість фінансового циклу - це проміжок часу від моменту оплати постачальникам матеріалів (погашення кредиторської заборгованості) і до моменту отримання від покупців грошей за відвантажену продукцію.