Як розрахувати відрядну оплату.

Відрядна оплата праці - це така оплата, при якій зарплата нараховується пропорційно одиницям виготовленої продукції або наданої послуги. Така оплата є стимулом до підвищення продуктивності праці робітників, а також звільняє роботодавців від контролю над використанням робочого часу співробітниками. Основою оплати є ставка (тариф) за одиницю виготовленої продукції (наданої послуги). Існує декілька видів відрядної оплати праці: відрядна, відрядно-преміальна і побічно-відрядна.
Інструкція
1
Щоб розрахувати зарплату при відрядній оплаті праці, вам необхідно тариф за одиницю помножити на кількість випущених працівником одиниць продукції. Наприклад, в організації за одну зроблену двері покладена оплата в розмірі 400 рублів. Працівник виготовив за травень 22 одиниці продукції. Таким чином, 400 грн./Од. * 22 од. = 8800 руб.
2
При розрахунку відрядно-преміальною за основу береться також тариф, але виготовлена продукція понад норму оплачується вище. Наприклад, це ж підприємство, тільки працівник виготовив понаднормово ще 5 дверей. Керівник підприємства встановив, що виготовлене понад норму оплачується в півтора рази більше. Таким чином, 400 грн./Од. * 22 од. = 8800 руб. і 300 грн./од. * 5 од. = 1500 руб. 8800руб. + 1500 руб. = 10300 руб.
3
При розрахунку опосередковано-відрядній оплаті зарплата розраховується за допомогою відсотків від заробітків працюючих в підрозділі працівників. Наприклад, цех виготовив дверей на суму 60 000 руб. Начальнику цеху положено 10% від заробітку. Таким чином, 60000 руб. * 10% = 6000 руб.