Як розшифрувати коди помилок.

Коли браузер посилає веб-серверу запит на якийсь файл, то відповідь містить і «код стану». Частина з цих кодів несуть інформацію про помилки, інші є інформаційними повідомленнями.
Інструкція
1
Спочатку треба з'ясувати, чи є код, значення якого вам треба з'ясувати, кодом помилки. Коди з номерами від 100 до 399 у відповідях сервера не несуть повідомлень про помилки, а діапазон від 400 до 599 виділений для інформування браузера про виниклі проблеми при спробі виконати його запит. Якщо цікавить вас число більше 399, то це дійсно код помилки. Вони розділені на дві групи, кожній з яких відведено по 100 номерів.
2
Якщо потрібний номер належить до діапазону від 500 до 599 - то він свідчить про одну з перерахованих нижче помилок сервера: 500 Internal Server Error - цей код означає, що при обробці запиту мав місце внутрішній збій програмного забезпечення сервера.501 Not Implemented - сервер не зміг впізнати метод запиту або запитувана функції не поддержівается.502 Bad Gateway - збій стався не в місці зберігання запитуваної файлу, а на обладнанні маршрутізаціі.503 Service Unavailable - на момент запиту недоступна одна або декілька служб сервера.504 Gateway Timeout - перевищено час очікування, відведений серверу, використовуваному в якості шлюзу маршрутізаціі.505 HTTP Version Not Supported - зазначена в запиті версія HTTP не підтримується цим сервером.
3
Решта коди помилок: 400 Bad Request - помилка в запиті браузера.401 Unauthorized - користувач не авторизований для доступу до запитуваного файлу.402 Payment Required - цей код помилки в даний час не використовується. 403 Forbidden - з якоїсь причини сервер не може виконати запрос.404 Not Found - запитуваного ресурсу немає за вказаною адресу.405 Method Not Allowed - для запитуваного ресурсу метод, вказаний у запиті, що не предусмотрен.406 Not Acceptable - в запиті браузера немає об'єктів, які сервер може узгодити зі своїм ответом.407 Proxy Authentication Required - потрібна авторизація користувача, який використовує проксі-доступ до запитуваного ресурсу.408 Request Timeout - запит браузера не вклався в відведене для цього время.409 Conflict - має місце конфлікт між запитом і поточним станом необхідного браузером ресурса.410 Gone - запитуваний ресурс видалено безвозвратно.411 Length Required - в заголовної частини запиту не вказано розмір розбивки Content-Length, а сервер вимагає цього по відношенню до даного ресурсу в обов'язковому порядке.412 Precondition Failed - в запиті вказано розмір розбивки, який перевищує допустимий настройками сервера.413 Request Entity Too Large - запит має занадто великий обсяг і тому не обробляється сервером.414 Request-URI Too Long - довжина адреси, вказаної в запиті, перевищує максимально допустімую.415 Unsupported Media Type - формат об'єкта, вказаний у запиті, не дозволені сервером.416 Requested Range Not Satisfiable - зазначений в запиті діапазон не може бути прийнятий сервером до ісполненію.417 Expectation Failed - сплив відведений час очікування.