Як розрахувати коефіцієнти оборотності.

Коефіцієнти оборотності - це група показників фінансово-господарської діяльності підприємства, які характеризують її ділову активність, причому як в короткостроковому періоді, так і в довгостроковій перспективі. Вони дозволяють оцінити ефективність використання ресурсів фірми в співвідношенні з обсягом одержуваної виручки.
Інструкція
1
Найбільш часто при аналізі діяльності підприємства застосовують коефіцієнт оборотності активів, який розраховується, як співвідношення обсягу виручки, отриманої в ході роботи фірми за певний період (зазвичай 1 рік), до величини вартості активів. Даний показник дозволяє оцінити, скільки виручки справила кожна одиниця активів підприємства.
2
Коефіцієнт оборотності активів розраховується також окремо за основними засобами (фондовіддача) і по оборотним. Низький рівень коефіцієнта оборотності основних засобів є показником незначного рівня продажів або занадто високої величини капітальних вкладень. Коефіцієнт оборотності оборотних коштів свідчить про швидкість обороту засобів виробництва, що беруть участь в одному економічному циклі.
3
Коефіцієнт оборотності запасів визначається як співвідношення величини собівартості продукції до середньорічної величини запасів. Чим вище даний коефіцієнт, тим ефективніше виробництво товарів підприємством і тим менше його потреба в оборотному капіталі.
4
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості визначається як відношення виручки фірми і величини дебіторської заборгованості. Він показує, наскільки ефективно підприємство стягує кошти за поставлену продукцію з покупців. Зниження даного показника може свідчити про зростання неплатоспроможних клієнтів і появу простроченої дебіторської заборгованості.
5
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості розраховується аналогічним чином. Він вказує на своєчасність розрахунку фірми з постачальниками. Зниження даного коефіцієнта говорить про те, що у підприємства є проблеми по розрахунках з кредиторами. Однак іноді зниження цього показника може свідчити про більш вигідних умовах з постачальниками, наприклад, можливість виникнення відстрочених платежів.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=AXurH7wXMMg