Як розрахувати частку на ринку.

Знаючи власну частку на ринку, можна бачити і прогнозувати перспективи розвитку компанії. Для цього важливо дотримуватися балансу між динамікою ринку і зміною частки. Адже, очевидно, що таке гарне явище, як збереження і зростання частки, може бути повністю нівельовано масштабним зростанням всього ринку, випереджаючим зростання частки компанії. Це означає, що конкуренти працюють набагато краще.
Інструкція
1
За великим рахунком, для кожного підприємства питання розрахунку займаної частки на ринку стає важливим елементом планування діяльності на різні терміни. Досить часто в планах компаній можна побачити мету, наприклад, зайняти через 5 років частку ринку в 50%. Очевидно, що частка ринку будь-якого підприємства розраховується звичайним діленням поточного обсягу продажів на загальну місткість ринку. Якщо ви знаєте рівень власних продажів, розрахувати частку на ринку досить просто.
2
Однак так здається на перший погляд. Найбільш важливою змінною в формулі розрахунку частки є місткість ринку, адекватно і точно оцінити яку досить складно. По суті, для компанії, що працює на певному ринку і аналізує його, проблема, як розрахувати частку на ринку, зводиться до відповіді на питання: « Як точно і правильно розрахувати місткість ринку? »
3
Під ємністю ринку розуміється весь обсяг проведених на ньому угод за певний проміжок часу. В теорії та практиці маркетингу для її визначення використовують різні методи, наприклад, оцінку за обсягами виробництва, скориговану на величини експорту і імпорту товарів. Також використовують формули, що включають кількість потенційних споживачів товарів, середній відсоток покупок за період і ціну товарів. Застосовуються для оцінки місткості і дані державної статистики з різних галузей економіки. Крім того, багато компаній більше схильні довіряти власним методам розрахунку ємності, які розробляються в залежності від специфіки ринку і продаваних продуктів.