Як знайти рентабельність.

Рентабельність діяльності організації визначає, скільки прибутку приносить кожний рубль витрат. Тому критерієм окупності витрат виступає прибуток організації. Для визначення рентабельності необхідно розрахувати кілька показників, які вимірюють прибутковість з різних позицій.
Вам знадобиться
  • Калькулятор, Баланс аналізованого підприємства (Форма №1), звіт про прибутки і збитки (Форма №2).
Інструкція
1
На основі даних звіту про прибутки і збитки (Форма №2) розрахувати рентабельність продажів на початок і кінець звітного періоду. Рентабельність продажів обчислюється відношенням прибутку від продажів продукції до виручки: Рп = Пп ( рядок 050)/V (рядок 010) * 100% Зростання показника свідчить або про зростання цін, або про збільшення витрат на виробництво.
2
На основі даних звіту про прибутки і збитки (Форма №2) розрахувати рентабельність продукції на початок і кінець звітного періоду. Рентабельність продукції обчислюється відношенням прибутку від продажів продукції до повної собівартості цієї продукції: Рп = Пп (рядок 050)/Сп (рядок 020) * 100% Зростання показника свідчить про зниження витрат на одиницю або 1 руб.продукціі, про зростання обсягу виробництва, зростанні цін на продукцію при поліпшенні її якості.
3
На основі даних звіту про прибутки і збитки (Форма №2) розрахувати рентабельність звичайної діяльності на початок і кінець звітного періоду. Рентабельність звичайної діяльності обчислюється відношенням чистого прибутку до виручки: Рд = Пч ( рядок 190)/V (рядок 010) * 100% Зростання показника свідчить про зростання прибутку.
4
На основі даних балансу (Форма №1) та звіту про прибутки і збитки (Форма №2) розрахувати економічну рентабельність на початок і кінець звітного періоду. Економічна рентабельність обчислюється відношенням чистого прибутку до середньої величини оборотних активів: Роа = Пч (рядок 190)/АОС (рядок 300) * 100% Коефіцієнт економічної рентабельності показує ефективність використання майна підприємства. Зростання показника свідчить про зростання обсягу реалізації, збільшенні вартості майна.
5
На основі даних балансу (Форма №1) та звіту про прибутки і збитки (Форма №2) розрахувати рентабельність власного капіталу на початок і кінець звітного періоду. Рентабельність власного капіталу обчислюється відношенням чистого прибутку до середньої величини власного капіталу: Рск = Пч (рядок 190)/СКс (рядок 490) * 100% Цей коефіцієнт показує ефективність використання власного капіталу. Його сенс у тому, що він показує, скільки прибутку припадає на одиницю власного капіталу підприємства.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=2UcNCfi5a7o
Зверніть увагу
В бухгалтерському балансі початок року - перший стовпчик, кінець року - другий стовпчик. У звіті про прибутки і збитки початок року - другий стовпчик, кінець року - перший.
Корисна порада
Наведені показники вивчаються в динаміці та по з змінам можна судити про ефективність господарської діяльності підприємства. Тому коефіцієнти розраховуються на початок і на кінець звітного періоду.