Як провести аналіз фінансового стану.

Найчастіше життєздатність компанії залежить від її фінансового стану , тому дуже важливо вчасно відслідковувати його зміни, а також проводити аналіз фінансового стану для виявлення різних проблем і складнощів в її балансі та звітності. Завдяки своєчасному аналіз у, ви зможете порівняти поточні фінансові дані компанії з її минулими даними і зробити відповідні висновки щодо яка відбувається фінансової динаміки.
Інструкція
1
Основні проблемні статті зазвичай стосуються незадовільного фінансового становища компанії - непокритих збитків, прострочених кредитів, заборгованостей і так далі, а також недоліків роботи організації, які відображаються на її фінансовому благополуччі. Приклад подібних недоліків - невиплачені пені, штрафи, неустойки, дебіторські заборгованості, і багато іншого.
2
Дослідіть дані балансу для оцінки платоспроможності компанії, віднімаючи короткострокові зобов'язання компанії з вартості її оборотних коштів.
3
Також проведіть вертикальний і горизонтальний аналіз звіту про збитки і прибутки - простежте в процесі аналіз а взаємозв'язок динаміки виручки і собівартості. Про проблеми з ефективністю бізнесу говорить зниження обсягів виручки при зростанні витрат.
4
Крім того, важливо провести аналіз ліквідності балансу компанії, щоб з'ясувати, чи володіє вона достатнім обсягом активів, щоб покрити свої зобов'язання. Для вас важливими є ті коефіцієнти, які визначають ділову активність компанії, як у взаємодії з постачальниками, так і у взаємодії з клієнтами.
5
Розрахуйте коефіцієнт фінансової стійкості, щоб охарактеризувати частку власних коштів у валюті балансу, і крім того, розрахуйте показники рентабельності - важливо визначити загальну і чисту рентабельність компанії. Перед аналіз ом не забудьте поставити перед собою мету - підсумки аналіз а повинні стати для вас конкретними відповідями на конкретні питання.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=AsH-iGCa03U