Як побудувати аксонометрію.

аксонометричних проекціях в геометрії називають один із способів відображення предметів. Для побудови аксонометріческой проекції в першу чергу необхідно побудувати осі, потім з урахуванням коефіцієнтів спотворення по осях відкладаються розміри проектованого предмета і його елементів. Поєднавши отримані елементи, виходить аксонометрична проекція.
Інструкція
1
Нехай стоїть завдання побудови аксонометріческой проекції деякого тіла вращенія.Для початку необхідно співвіднести тіло з деякою прямокутної системою координат, в даному випадку в якості однієї з осей для зручності рахунку слід взяти вісь тіла обертання.
2
Далі чертится друга ортогональна проекція предмета.
3
Тепер необхідно побудувати аксонометричні осі, розташовувати їх потрібно так, щоб забезпечити видимість більшої поверхні предмета, для спрощення побудови можна взяти координатну вісь прямокутної ізометричної проекції, в цьому випадку коефіцієнти спотворення по осях можна вважати рівними 1.
4
Елементи фігури проектуються вздовж аксонометричних осей в співвідношенні 1: 1.Для наочності подання аксонометріческой проекції, робиться виріз найближчій його чверті, з подальшою штрихуванням.