Як розрахувати вартість чистих активів. Як розрахувати чисті активи по балансу.

Показник «чисті активи» є одним із значень, що вказують на фінансову стійкість підприємства, і свідчить про захищеність інтересів кредиторів. Чисті активи представляють собою різницю між реальною вартістю майна компанії та її боргових зобов'язань.
Інструкція
1
Для розрахунку вартості чистих активів під майном підприємства мається на увазі наступне. Це необоротні активи, які відображені в розділі № 1 балансу, за мінусом балансової вартості акцій, викуплених у акціонерів, а також запаси, грошові кошти та інші показники розділу № 2, за винятком заборгованості засновників по внесках в капітал фірми. Крім того, з вартості активів віднімаються резерви, якщо такі створені на підприємстві.
2
Під пасивами, прийнятими до розрахунку, розуміються цільові фінансування та надходження, довгострокові і короткострокові зобов'язання, за винятком суми за статтею «доходи майбутніх періодів».
3
Таким чином, різниця між вартістю отриманих активів і пасивів і становитиме чисті активи підприємства.
4
Вартість чистих активів відображає величину розміру майна, яка йде на забезпечення інтересів кредиторів фірми, але не використовується на покриття зобов'язань в даний момент. Це майнова база, яка в разі неможливості забезпечення розрахунків з кредиторами, буде використана. Іншими словами, це та частина майна, яка залишається в розпорядженні підприємства після взаємного погашення кредиторської і дебіторської заборгованості. Саме тому даний показник називається «чистим», тобто це нічим не обтяжена частина майна.
5
Показник чистих активів може бути і негативним. Це свідчить про те, що частина коштів, зайнятих у кредиторів, підприємство направляє на покриття поточних витрат. Це є свідченням його неефективної роботи, а також говорить про невиконання зобов'язань перед кредиторами. Тому даний показник використовується при аналізі кредитоспроможності фірми в першу чергу.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=-S7McF75GK8
Якщо ви вирішили підвищити вартість свого підприємства, що є метою кожного бізнесмена, для початку було б непогано цю саму вартість визначити. Найбільш відомими підходами оцінки бізнесу є порівняльний, дохідний і витратний.
Вам знадобиться
  • Фінансова звітність, дані ринку.
Інструкція
1
Якщо є достатньо сформований ринок, то оцінити вартість компанії можна тим, за скільки її вдасться продати. Спробуйте відшукати на ринку факт продажу підприємства, аналогічного вашому. Зафіксована продажна ціна і буде приблизною вартість ю вашого бізнесу. Основна перевага цього підходу - його орієнтованість на фактичні ціни купівлі-продажу, скориговані ринком.
2
Прибутковий підхід враховує один з найважливіших показників? здатність бізнесу приносити прибуток. Використовуючи цей підхід можна визначити ринкову вартість компанії, враховуючи очікувані в майбутньому доходи. Для визначення прибутку на конкретний період часу необхідно проаналізувати ретроспективні дані і скласти прогноз, враховуючи всі ризики, які можуть порушити плани компанії на отримання очікуваного доходу.
3
Майновий або витратний підхід дозволить оцінити вартість бізнесу з точки зору понесених засновниками витрат. Відповідно до даного підходу, вартість активу визначається сумою витрат, які необхідно понести, щоб його (актив) замістити або відтворити. Перевага витратного підходу в його достовірності, так як враховується лише фактична вартість майна компанії. Щоб оцінити підприємство, проаналізуйте всі статті його балансу, підсумуйте вартість активів, а потім відніміть пасив балансу (поточна та довгострокова заборгованості).
4
Порівняльний підхід деколи не дозволяє адекватно оцінити вартість компанії, так як ринок досить часто відображає спекулятивні настрої, що змушує аналізувати котирування акцій за довгий період (3-5 років.). Дохідний підхід не в змозі врахувати всі можливі ризики, а витратний не враховує перспективи розвитку. Тому при оцінці бізнесу найкраще їх комбінувати - в такому випадку вдасться найбільш точно оцінити вартість компанії.