Як розрахувати виручку від продажу. Як розрахувати планований обсяг продажів і виручку під час акції.

У кожного економіста і власника невеликої компанії часто виникає необхідність розрахувати виручку від продажу товарів і послуг у майбутньому. Це один з аспектів планування діяльності підприємства, який дозволяє рівніше проходити кризи і ефективніше працювати в періоди росту.
Інструкція
1
Будь фінансовий та економічний аналіз діяльності вимагає наявності та точності статистичної бази. Щоб мати можливість достовірного планування майбутніх обсягів реалізації, необхідно вести постійний облік руху грошових коштів. Для багатьох компаній цей рада очевидний, і бухгалтерські або економічні відділи щодня фіксують руху по касі і розрахункових рахунках. Однак в малому бізнесі досі зустрічаються невеликі фірми, компетентність господарів яких не така висока.
2
Маючи на руках статистику по продажам минулих періодів, щоб розрахувати виручку від продажу, проаналізуйте динаміку поточного року на тлі попередніх років. Для цього порівняйте аналогічні показники минулого року і поточного, наприклад, виручку попередніх місяців. Врахуйте також і зміна структури реалізації, якщо вона була істотною. У період кризи в багатьох галузях економіки відбувається спад обсягів реалізації та виробництва. Але в цих же умовах інші фірми за місяць роблять квартальний оборот. Економіка кожної компанії індивідуальна.
3
Крім виручки від продажів в абсолютному вираженні проаналізуйте також обсяг реалізації в фізичних показниках. Обчисліть відсоток середнього зміни величини. Врахуйте також сезонність, якщо вона притаманна бізнесу. Щоб розрахувати виручку від продажу в майбутньому, на отриманий показник збільште (або зменшіть) виручку відповідного періоду минулого року.
4
Щоб розрахувати виручку від продажу більш точно, не забудьте врахувати зміну інфляції. Цілком може виявитися так, що при схожому рівні виручки в абсолютному вираженні минулі продажу були краще кількісно. Подібне збереження обсягів реалізації при загальному зростанні цін фактично є спадом і вимагає прийняття певних управлінських рішень.
Прибуток і виручка - це показники, які характеризують фінансовий результат підприємства. Комерційні підприємства самостійно встановлюють ціну на вироблену продукцію і визначають її випускається обсяг. Після реалізації виробленої продукції підприємство отримує виручку. Щоб визначити, наскільки успішно працює підприємства, необхідно порівняти виручку із загальними витратами підприємства. Якщо виручка перевищує загальні витрати, то підприємства отримує прибуток.

Методики розрахунку виручки і прибутку

Головним джерелом отримання виручки на підприємстві є основна діяльність підприємства. Для розрахунку виручки в бухгалтерському обліку використовують два методи: - касовий метод; - метод по отгрузке.Прі використанні касового методу, виручка відбивається в бухгалтерському обліку з моменту оплати товарів і послуг. Цей метод широко застосовується малими підприємствами, які працюють за готівковий расчет.Прі використанні методу з відвантаження, виручка відбивається з моменту відвантаження, незалежно від того, надійшла оплата за продукцію чи ще ні. Прибуток розраховується як різниця між всією виручкою, яку змогло отримати підприємство за звітний період, і сумою витрат на виробництво та реалізацію продукції. Якщо виручка перевищує витрати, то фірма отримує позитивний результат, тобто прибуток. Якщо, навпаки, витрати перевищують виручку, то фірма отримує негативний результат, тобто убиток.Механізм формування прибутку відбивається в «звіті про фінансові результати». У російській практиці ведення бухгалтерського обліку розраховуються такі різновиди показників прибутку: - валовий прибуток; - прибуток від продажів; - прибуток до оподаткування: - чиста прибуток.валовий прибуток - це різниця між виручкою і собівартістю. У собівартість не включаються комерційні та управлінські витрати. Щоб розрахувати прибуток від продажів, необхідно з валового прибутку відняти всю суму управлінських і комерційних витрат. Для розрахунку прибутку до оподаткування необхідно попередньо визначити суму інших доходів і витрат. Щоб розрахувати цей показник, необхідно до прибутку від продажів додати інші доходи і відняти з отриманої суми інші витрати. Чистий прибуток - це кінцевий показник. Він відображає прибуток, який залишається в розпорядженні підприємства після сплати податків.

Планування виручки

Планування показника виручки - це основа для оперативного планування. При плануванні виручки розрахункові операції можуть здійснюватися за методикою прямого або укрупненого счета.Пріменять метод прямого рахунку можливе тільки при невеликому асортименті виробленої продукції. В цьому випадку при плануванні використовується наступна формула: Виручка = Ціна продукції * Планований обсяг реалізованої продукціі.Метод укрупненого рахунку використовується при великому асортименті виробленої продукції. При розрахунку використовується наступна формула: Виручка = О н.п. + Т - О к.п., де Він - залишки готової продукції на початок планованого періоду, Т - випуск продукції в планованому періоді, Ок - залишки готової продукції на кінець планованого періоду.