Як намалювати в паскалі. намалювати трапецію паскаль.

Мова програмування Turbo Pascal дозволяє малювати в графічному режимі на екрані різні фігури. За допомогою точок, ліній, дуг можна побудувати будь-який графічний об'єкт. Pascal використовує растровий режим графіки з дозволом екрану 640 х 480. Малювання полягає в завданні графічним процедурам координат початкової та кінцевої точки виведеного об'єкта. Колір об'єкта, товщина ліній, як і їх стиль, також задаються в якості параметрів графічних процедур. Для малювання за допомогою програмних засобів потрібно підключити графічний модуль Pascal.
Вам знадобиться
  • середу програмування Turbo Pascal
Інструкція
1
Розберіть заданий об'єкт для малювання на складові елементи. Виділіть окремі лінії, дуги, кола, прямокутники і крапки. Саме ці фігури можна намалювати за допомогою процедур мови Turbo Pascal.
2
На самому початку програмного коду підключіть графічний модуль. Для цього запишіть рядок виду: uses graph. Далі створіть цілочисельні змінні для ініціалізації графічного режиму: var gdet, gm: integer.
3
В тілі програми за ключовим словом begin проініціалізіруйте змінні, привласнивши однієї з них нульове значення, а другий значення detect. Далі вкажіть запуск графічного режиму малювання, введіть рядок виду: initgraph (gdet, gm, ''). Очистіть пристрій для виведення графічних даних: cleardevice.
4
Встановіть колір фону для малювання і колір ліній змальованих об'єктів. Використовуйте для цього процедури SetBkColor (white) і SetColor (8). В дужках вказується установлюваний колір. Всього в Pascal використовується 16 кольорів, і кожен з них задається або цифрою, або словом із спеціальної таблиці кольорів.
5
Зобразіть собі координатну сітку екрану, де вісь х розташована зліва направо, а вісь у проходить зверху вниз. На початку даної системи координат, тобто в лівому верхньому кутку екрану, знаходиться координата (0,0). Обчисліть координати потрібного вам положення першого графічного об'єкта. Всі координати для малювання фігур задавайте саме в даній системі.
6
Намалюйте лінію за допомогою процедури line (х, у, х1, у1), де координати х, у є точкою початку лінії, а х1, у1 - її кінцем. При необхідності поміняйте товщину або тип лінії. Для цього використовується процедура SetLineStyle (0,0, NormWidth). Першим параметром процедури можна змінити лінію, зробивши її штрихом, пунктиром - поміняйте дану цифру на 1 або 2. Третій параметр задає товщину ліній. За замовчуванням завжди встановлено параметр NormWidth - тонкі лінії, для товстих ліній поставте ThickWidth. Змінений тип лінії буде малюватися після виклику даної процедури.
7
Поставте крапку на екрані за допомогою процедури PutPixel (x, y, color), тут х і у також координати точки, а color - її колір. Перед малюванням замкнутої фігури можна задати її заливку. Для цього викличте процедуру SetFillStyle (EmptyFill, 0), де перший параметр вказує на суцільну заливку фігури, а другий - задає колір заливки.
8
Прямокутна фігура малюється процедурою Rectangle (x, y, x2, y2) - координати задають лівий верхній і правий нижній кути фігури. Для малювання кола напишіть рядок Circle (x, y, R), де x, y, R - координати центру і радіус кола все також в пікселях. Еліпс намалювати складніше, для цього використовується набагато більше параметрів: Ellipse (x, y, BegA, EndA, RX, RY). Тут x, y той же центр еліпса, а BegA і EndA вказують кут, на якому потрібно починати еліптичну дугу і закінчувати її. Змінні RX, RY задають радіус еліпса по осі х і у відповідно.
9
Якщо у вас заданна фігура, малювання якої найпростіше провести окремими відрізками, використовуйте для цього процедури MoveTo і LineTo. Спочатку встановіть поточний курсор в потрібну вам точку: MoveTo (х, у). Потім проведіть з неї лінію до наступної точки LineTo (х1, у1) і знову намалюйте пряму лінію LineTo (х2, у2) і так до тих пір поки не отримаєте вихідну фігуру.
10
В кінці малювання в програмному коді закрийте графічний режим рядком: closegraph. Завершіть тіло програми, як звичайно, словом end. Тепер код можна компілювати і запускати на виконання.
Зверніть увагу
Графіка в Паскале.Анімація. Динамічні малюнки Turbo Pascal. Намалювати еліпс під будь-яким кутом. Криві за рівнянням. Що потрібно знати для створення зображень в Turbo P ...
Корисна порада
За допомогою спеціальних процедур і функцій можна намалювати найпростіші примітиви, такі як коло, квадрат і т.п.