Як вивести результат.

При вирішенні задач на комп'ютері з використанням мови програмування необхідно вивести результат рішення у зрозумілій користувачеві формі. При цьому форма відображення вихідних даних може бути різною. Часто результат роботи програми виводиться на екрані або в зовнішньому файлі у вигляді тексту. В універсальній мові програмування С для виведення на екран використовуються спеціальні функції. З їх допомогою будь-який тип даних можна легко вивести на екран або у файл в потрібному поданні.
Вам знадобиться
  • середу програмування мови С.
Інструкція
1
Для використання функцій, що забезпечують висновок потоку даних, на початку програми підключіть спеціальну бібліотеку. Для цього запишіть рядок виду: #include.
2
Напишіть програмний код, вирішальний задану задачу. Якщо ви використовуєте власні функції для обчислень, обов'язково повертайте з них все проміжні результат и в основну функцію main. Остаточний результат також бажано виводити на екран або у файл з основного тіла програми.
3
Для виведення результат а на екран використовуйте перевантажену функцію printf. Спеціальним символом в одному з параметрів функції вкажіть тип виведеного значення. Якщо змінна з підсумковим значенням Result має тип int, то використовуйте запис виду: printf ("Результат виводиться на екран і дорівнює% d", Result). Пояснювальний текст перед змінної напишіть той, який вам потрібен. Спеціальний символ «% d» вказує на те, що виводиться чисельне значення типу int. Символ «» виробляє переклад каретки, тобто дозволяє вивести дані на новому рядку. Для виведення змінної строкового типу використовуйте спеціальні символи «% s» і «% с».
4
Висновок результуючих змінних в файл відбувається з використанням інших функцій. Перш за все, відкрийте існуючий або створіть новий файл на жорсткому диску. Для цього в програмі введіть змінну: FILE * fp. Відкрийте файл для запису: fp = fopen ("output.dat", "w"). Тут output.txt - ім'я файлу для виведення результат а, а символ «w» вказує на відкриття файлу в режимі запису. Якщо на диску не існує файлу з такою назвою, то функція при виконанні створить його.
5
Запишіть в файл результуючу змінну. Для цього використовуйте функцію fprintf (fp, "Результат виводиться в файл і дорівнює% d", Result). Перший параметр вказує дескриптор записуваного файлу, інші параметри аналогічні описаним для функції printf.
6
Після виведення всіх необхідних даних закрийте файл, вказавши команду fclose (fp). Тепер при виконанні програми ви побачите результат на екрані або в файлі.