Як складати вектори. знайти суму векторів.

Додавання векторів - базова задача векторної геометрії. Важливо розуміти, що при додаванні векторів виходить вектор. Розглянемо, як складати вектори , як побудувати сумарний вектор, як знайти довжину сумарного вектора.
Інструкція
1
Нехай маємо два вектори, які треба скласти: вектор a і вектор b. Скласти два вектора можна двома способами: за правилом трикутника і за правилом паралелограма.
2
Складання двох векторів за правилом треугольніка.Задайте початкову точку. Проведіть через цю точку будь-який з векторів паралельним переносом. Через кінець побудованого вектора проведіть другий вектор паралельним переносом. З'єднайте початкову точку з кінцем другого вектора. На відрізку, що з'єднує ці точки, поставте стрілочку вектора біля кінцевої точки. Ви отримали шуканий вектор, що відображає суму векторів a і b.
3
Складання двох векторів за правилом параллелограмма.Задайте початкову точку. Паралельним переносом проведіть з цієї точки вектори a і b. Ви отримали кут з двома сторонами. Добудуйте його до паралелограма: через кінець першого вектора проведіть другий вектор, через кінець другого вектора проведіть первий.Проведіте діагональ паралелограма з початкової точки. Вкажіть стрілочку. Сумарний вектор знайдений.
4
Завдання побудови суми трьох, чотирьох, і більше векторів зводиться до задачі побудови суми двох векторів. Наприклад, щоб побудувати суму векторів a + b + c, побудуйте спочатку вектор a + b, а потім складіть його з вектором c.
5
Якщо потрібно знайти довжину сумарного вектора, треба спочатку його побудувати (або знайти в малюнку, побудованому за умовою завдання). Далі необхідно вирішити геометричну задачу на знаходження довжини, використовуючи наявні дані.