Як рахувати комплексні числа.

Комплексними називаються числа виду z = a + bi, де a - дійсна частина, що позначається Re z, b - уявна частина, що позначається Im z, i - уявна одиниця. Безліч комплексних чисел представляє собою розширення множини дійсних чисел і позначається символом C. Над комплексними числа ми вдасться здійснювати ті ж арифметичні операції, що й над дійсними.
Інструкція
1
Комплексні числа x + yi і a + bi називаються рівними, якщо рівні складові їх частини, тобто x = a, y = b.
2
Для складання двох комплексних чисел необхідно скласти їх уявні і дійсні частини відповідно, тобто (x + yi) + (a + bi) = (x + a) + (y + b) i.
3
Щоб знайти різницю двох комплексних чисел, необхідно знайти різницю їх уявних і дійсних частин, т.е (x + yi) - (a + bi) = (x - a) + (y - b) i.
4
При множенні комплексних чисел, складові їх частини перемножуються між собою, т.е (x + yi) * (a + bi) = xa + yai + xbi + ybi? = (Xa - yb) + (xb + ya) i.
5
Ділення комплексних чисел здійснюється за наступним правилом (x + yi)/(a + bi) = (xa + yb)/(a? + B?) + ((Xb - ya)/(a? + B ?)) i.
6
Модуль комплексного числа визначає довжину вектора на комплексній площині і знаходиться за формулою | x + yi | = v (x? + Y?).