Як скласти словник.

У процесі вивчення іноземної мови виникає необхідність складання свого словника, в який будуть записуватися вже вивчені слова. Словник потрібно скласти так, щоб він давав повну інформацію про кожне слово, і щоб з цим словником було зручно працювати.
Інструкція
1
Великими літерами запишіть слово, переклад якого ви хочете розмістити в словнику. Це слово можна як-небудь виділити. Щоб зробити зручним подальший пошук за словником, все слова оформляйте в єдиному стилі.
2
Запишіть транскрипцію слова. Транскрипція - це символьне позначення того, як читається це слово. Зазвичай транскрипція записується в квадратних дужках відразу після слова.
3
Вкажіть, якою частиною мови є дане слово: іменником, прикметником, дієсловом, і пр. У кожній мові є свої нюанси.
4
Напишіть переклад слова. Якщо ви хочете скласти максимально повний і детальний словник, напишіть всі варіанти перекладу. Якщо словник передбачається коротким, напишіть тільки той переклад, який вас цікавить у заданому контексті.
5
Наведіть приклади використання цього слова. Це можуть бути словосполучення, пропозиції або цілі фрази. Бажано, щоб до кожного варіанту перекладу додавався свій приклад. Це дозволить наочно продемонструвати і краще відчути смислові відмінності у варіантах перекладу.
6
Переходьте до наступного слова. Словник може складатися за алфавітом, за тематичними розділами або без певної впорядкованості. Принцип побудови словника залежить від цілей, реалізувати які покликаний складається вами словник.