Як дописати в файл.

Часто при роботі програмного забезпечення потрібно занести результуючі дані в уже існуючий файл . Причому дописати файл необхідно таким чином, щоб інші зберігаються там дані залишилися незмінними. Це завдання можна легко вирішити за допомогою функцій мови програмування С. Найпростіший спосіб дозаписи в файл даних полягає у використанні спеціальних атрибутів стандартної функції роботи з файл ами. З їх допомогою можна відкривати і дописувати дані в файл кілька разів за роботу програми.
Вам знадобиться
  • середу програмування мовою С
Інструкція
1
Функції для роботи з файл ами і виведення в них даних при програмуванні на мові С знаходяться в спеціальній бібліотеці. Підключіть їх в вашу програму. Для цього перед написанням коду вкажіть заголовний файл даної бібліотеки. Введіть рядок #include "stdio.h".
2
В тексті програми, створіть покажчик на файл овий дескриптор. Для цього в код програми потрібно записати рядок виду: FILE * pFile, де pFile - ім'я створеного покажчика.
3
Відкрийте файл , в який вам потрібно дописати дані. Використовуйте наступну функцію: pFile = fopen ("NameFile.txt", "a"). Тут NameFile.txt є ім'ям файл а. Другий параметр, символ латинського алфавіту, «a» задає режим відкриття файл а з можливістю дозаписи в нього даних.
4
Якщо файл , в який вам потрібно дописати значення знаходиться не в тому ж каталозі, де працює ваша програма, то разом з ім'ям файл а вкажіть і повний шлях до нього на жорсткому диску. Для цього змініть рядок в першому параметрі. Наприклад, шлях до файл а, розташованого в кореневому каталозі диска D, задається записом: "D: NameFile.txt".
5
Додайте у відкритий файл потрібні вам дані. Для цього краще використовувати перевантажену функцію fprintf (pFile, "Додані дані:% s", datStr). Перший параметр pFile в даній функції вказує дескриптор дописують файл а. Далі йде рядок, яка виводиться в файл цілком, за винятком спеціальних символів.
6
Символами після знака «%» вказуються типи виведених даних. Так, вираз «% s» означає, що третім параметром функції йде строкова змінна. Для виведення в файл зміною типу int поставте вираз «% d», для виведення адреси покажчика - «% p». Для перекладу рядка після запису даних вказується символ «». Таким чином, наступні вносяться до файл дані будуть записуватися на новому рядку.
7
Після виведення необхідних вам даних закрийте файл за його дескриптору за допомогою команди fclose (pFile). Потім збережіть програму, відкомпілюйте і запустіть її на виконання. В файл будуть додані зазначені дані.