Як знизити собівартість продукції.

Основоположним показником при формуванні цін на продукцію є її собівартість . Від цієї величини безпосередньо залежить і прибуток організації. Саме тому будь-якої організації важливо знати, яким чином можна знизити собівартість .
Вам знадобиться
  • звіт з аналізу наявного асортименту
  • звіт з аналізу витрат підприємства
Інструкція
1
Забезпечте виробничому процесу безперебійне і безперервне функціонування. Тільки постійне оновлення продукцію, освоєння нових технологій, автоматизація виробничого процесу та інші складові дадуть можливість не лише вдосконалювати процес створення продукції, а й знизити її собівартість .
2
Розширте спеціалізацію або збільште обсяги продажів. У тих підприємств, що виробляють продукцію партіями, собівартість готового товару нижче, ніж у тих, хто виробляє товар поштучно.
3
Збільште продуктивність праці робітників. Цього можна досягти, замотивувати співробітників як моральними, так і матеріальними стимулами. Продуктивність праці можна збільшити і за рахунок автоматизації виробництва. Велика продуктивність призведе до мінімальних витрат на одиницю товару, а відповідно, і до зниження собівартості.
4
Скоротіть матеріальні витрати. Як відомо, хороший ефект в зниженні собівартості досягається за рахунок заощадження матеріалів, сировини, електроенергії або палива. Скоротити матеріальні витрати можна і за допомогою зменшення транспортних витрат і витрат на утримання логістичного ланцюжка (від виробника до споживача).
5
Скоротіть витрати на обслуговування виробництва або на управління виробничим процесом. Цей захід є безпосереднім кроком до зниження собівартості. Контролювати витрати підприємства й покращувати його виробничий процес - це значить, коригувати собівартість продукцію в меншу сторону. Собівартість продукції повинна стати об'єктом аналізу, результатом якого буде формування рекомендацій або цілей щодо подальшої діяльності підприємства.
Собівартість сьогодні - це питання успіху будь-якого підприємства. Вона вирішує все. І це не перебільшення. Чим вища конкуренція на ринку, тим менше шансів на виживання у підприємств з високою собівартістю.
Інструкція
1
Почніть зі збору інформації: візьміть дані за кілька останніх періодів про всіх витратах, які несе ваше підприємство.
2
Розділіть витрати на умовно-постійні та умовно-змінні. Згрупуйте дані за видами і за напрямами видатків. Наприклад, статті постійних витрат по бухгалтерії: заробітна плата працівників бухгалтерії; нарахування на заробітну плату працівників бухгалтерії; витрати на канцелярські товари для бухгалтерії; амортизація обладнання, що знаходиться в бухгалтерії; витрати на мобільний зв'язок головного бухгалтера і т.д.
3
Намітьте план зниження собівартості за рахунок зниження кожного виду витрат (планування собівартості). Знижуйте витрати за рахунок економного витрачання ресурсів. Нараховуйте заробітну плату за результатами роботи цеху, відділу, бригади. Застосовуйте нові види матеріалів, нові технології.
4
Контролюйте виконання наміченого плану зниження собівартості продукції і стимулюйте працівників за досягнуті результати.
5
Впровадьте систему бюджетування на підприємстві - це дозволить підвищити ефективність управління ресурсами і дасть зниження собівартості.
Зверніть увагу
Підвищення обсягів виробництва не дає постійного ефекту зниження собівартості за рахунок зниження навантаження постійних витрат. При певному рівні зростання обсягів ви можете зіткнутися з фактом збільшення цього виду витрат. Тому за допомогою математичної моделі визначте оптимальний обсяг виробництва, при якому постійні витрати на одиницю продукції мінімальні. Крім того, постійні витрати можна і потрібно знижувати за рахунок жорсткої економії всіх ресурсів, використовуваних в управлінні.
Корисна порада
Розділіть дані про витрати за певний календарний період на обсяг виробленої продукції, товарів, послуг, робіт - дізнайтеся собівартість одиниці. Визначте рівень прямих витрат на одиницю і рівень постійних витрат за період. Це дасть можливість коригувати ціну, опускаючись до рівня прямих затрат, нехтуючи постійними (нерелевантними в даному випадку) видатками. Такий шлях конкурентної боротьби в короткостроковому періоді може бути рекомендований для підприємств, що тільки виходять на ринок, або випускаючих нові види продукції.