Як розрахувати питому вагу продукції.

Далеко не останню роль у веденні будь-якого бізнесу грає грамотний управлінський аналіз. Фінанси, асортимент, витрати - все це вимагає постійної уваги і оптимального використання для досягнення більш високих результатів. Безліч рішень та структура реалізації залежать від аналізу асортименту.
Інструкція
1
Звичайно потрібно розрахувати питому вага продукції за обсягом продажів, а також по проданому кількості. Знаючи обидва показники, можна визначити локомотиви продажів і товари, які знаходяться в прайс-листах для асортименту. Також на основі цієї інформації приймаються стратегічні управлінські рішення щодо асортиментної політики і майбутніх обсягів виробництва або реалізації кожної групи товарів.
2
Щоб розрахувати питому вага продукції по виручці, розділіть вага ь асортимент на декілька товарних груп. Визначте, скільки виручки в абсолютному вираженні припадає на кожну групу товарів. Потім виручку кожної групи розділіть на загальну виручку. Отримані цифри переведіть у відсотки.
3
Щоб розрахувати питому вага продукції за кількістю, зробіть аналогічні дії. Розбийте асортимент на групи однорідних товарів, на товари по постачальникам чи за будь-якого іншого ознакою. Кількість продукції в кожній групі розділіть на загальне число найменувань продукції. Тим самим ви побачите найбільш численні і нечисленні групи товарів.
4
Зазвичай більш результативним є розрахунок питомої вага а продукції за часткою у виручці. На цьому заснований ABC-аналіз, який дозволяє визначити найбільш пріоритетні товарні групи в загальній структурі асортименту. Також його результатом є угруповання товарів за ступенем впливу на загальний результат.