Як розрахувати середню вартість товару.

Розраховуючи суми майбутніх вкладень і закупівель, іноді потрібно розрахувати середню вартість товара. Однак коли товар різнорідний, звичайні методи розрахунку середньої вартості не годяться. На цей випадок застосовують зважені оцінки.
Інструкція
1
Перш за все необхідно розібратися, чому метод звичайної середньої оцінки вартості товара не підходить для використання. Прайс-лист будь-якої компанії, що займається торгівлею, зазвичай налічує кілька сотень асортиментних позицій. При цьому рідко буває так, що всі вони є товара ми-замінниками, конкуруючими між собою. Такий асортимент малоефективний і зазвичай веде до звуження попиту, а не до його розширення та зростання виручки. Тому зазвичай кожна торгова компанія намагається зайняти нішу в різних товарних групах. Очевидно, що розрахувати середню вартість товарів діленням загальної ціни на кількість позицій неможливо. Отримане таким чином число буде відображати «середню температуру по лікарні».
2
Тому більш точним є розрахунок середньої арифметичної зваженої. Він виробляється в два етапи. Щоб розрахувати середню вартість товара, розбийте весь асортимент на групи однорідних товарів, які можна порівняти між собою за ціною. Усередині кожної групи визначте середню вартість товарів звичайним діленням ціни на кількість. Далі знайдіть питома вага кожної групи в загальному обсязі продукції.
3
Після цього, щоб розрахувати середню вартість товарів, перемножте частку кожної групи в загальній кількості продукції на відповідні середні ціни. Отримана таким чином підсумкова ціна буде набагато точніше відображати середню вартість товара. Однак навіть цей варіант не може бути відповідним, якщо продукція носить занадто різнорідний характер, наприклад, продукти харчування і промислові товари. В цьому випадку правильніше розрахувати середню вартість товара по кожному виду продукції.
Усі відомі числа можна подумки викласти в один ряд, така лінія називається числовий віссю. На ній по зростанню розташовані математичні значення від мінус нескінченності до плюс нескінченності. І якщо вибрати дві будь-яких точки, можна визначити розрахунковим шляхом, яке число буде розташовуватися між ними, тобто визначити їх середнє число.
Інструкція
1
По-перше, слід з двох даних чисел визначити максимальний і мінімальний методом порівняння. Потім з більшого значення слід відняти меншу. Приклад. Потрібно визначити середнє значення між числами 14 і 76. Сімдесят шість більше, ніж чотирнадцять. Різниця цих чисел: 76-14 = 62, дорівнює шістдесяти двом.
2
Якщо знаходиться середнє значення між числами з різними модулями (позитивними і негативними), то різницю слід знаходити за правилом віднімання чисел з різними знаками: з більшого числа відняти менше і поставити відповіді знак більшого числа . Приклад: різницю між числами "-3" і "6" знайти як, | 6-3 | = 3 і привласнити відповіді знак плюс.
3
Далі, отриману різницю потрібно розділити на кількість чисел, серед яких потрібно знайти середнє значення. Обумовлений у вищевказаному прикладі середнє значення знаходиться межу двома числами, значить, для знаходження середньої величини слід, розділити знайдену різницю, рівну шістдесяти двом на два. Виходить, 62/2 = 31. Відповідь: середнє між числами чотирнадцять і шістдесят дві є число тридцять один. Воно й розташовується на числовий осі рівно між даними значеннями.