Як вирішити дробно раціональне рівняння. чи можна відкинути знаменник.

Дробу раціональне рівняння - це рівняння , в якому присутній дріб, чисельник і знаменник якої представлені раціональними виразами. Вирішити рівняння - значить знайти всі такі "x", при підстановці яких виходить правильне числове рівність. Як вирішити дробно-раціональне рівняння ? Розглянемо загальний алгоритм вирішення дрібно-раціональних рівнянь.
Інструкція
1
Перенесіть все в ліву частину рівняння. У правій частині рівняння повинен залишитися нуль.
2
Наведіть все в лівій частині до спільного знаменника. Тобто, перетворите вираз в лівій частині в одну дріб.
3
Далі вступає в силу умова рівності дробу нулю: дріб вважається рівною нулю, якщо дорівнює нулю чисельник, але не дорівнює знаменник. На основі цього складіть систему: чисельник дорівнює нулю, знаменник не дорівнює нулю.
4
Вирішіть рівняння з чисельник. Знайдіть такі значення "x", при яких чисельник дробу звертається в нуль. Для цього корисно розкласти чисельник на множники. Все вираз дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли дорівнює нулю хоча б один із множників.
5
Далі необхідно відсіяти зайві значення "x". Можливо два варіанти. Ви можете підставити знайдені значення "x" в знаменник і подивитися, чи не звертається він у нуль при цих значеннях "x". Якщо не звертається, значить, таке "x" підходить, а якщо звертається, то це значення "x" можна відкинути.
6
А можна скласти і вирішити рівняння : знаменник прирівняти нулю. Потім порівняти значення "x", при яких дорівнює нулю чисельник, і при яких дорівнює нулю знаменник. Якщо значення "x" присутній і там, і там, то його треба відкинути. У відповідь підуть ті значення "x", при яких дорівнює нулю чисельник, але не дорівнює знаменник.
7
Зробіть перевірку. Підставте отримані значення "x" в рівняння і переконайтеся, що вони дійсно задовольняють рівняння.
8
Запишіть відповідь.