Як перевести з метра квадратного в метр кубічний. Квадратні метри в кубічні.

Отримання з квадратних метрів кубічних представляє з себе задачу обчислення обсягу фігури при заданій (або знайденої) площі підстави фігури. Розглянемо докладніше, як обчислити об'єм, знаючи площу основи.
Інструкція
1
Для багатьох об'ємних фігур існують вже отримані формули обчислення обсягу. Наведемо тут приклади найбільш поширених фігур, що мають основаніе.Об'ем куба V = a ^ 3 = S * a = S ^ (3/2) (V - об'єм, a - довжина ребра куба, S - площа підстави); С кубом все просто . Але для обчислення обсягів інших фігур, необхідно крім площі підстави знати ще й висоту фігури.Об'ем паралелепіпеда V = S * h (h - висота паралелепіпеда); Обсяг циліндра V = S * h; Обсяг призми V = S * h; Обсяг конуса V = 1/3 * S * h; Обсяг піраміди V = 1/3 * S * h.
2
Щоб отримати формули для знаходження обсягів складніших фігур, необхідно використовувати певний інтеграл.
3
Пам'ятайте, що одиниці виміру повинні бути однаковими: якщо площа основи фігури задана в квадратних метрах, то висоту фігури треба висловити в метрах. Перемноживши ці дві величини з певним коефіцієнтом (залежить від типу фігури), отримаєте обсяг, виражений в метрах кубічних.