Як знайти координати вершини.

При дослідженні квадратичної функції, графіком якої є парабола, в одному з пунктів необхідно знайти координати вершини параболи. Як це зробити аналітично, використовуючи заданий для параболи рівняння?
Інструкція
1
Квадратична функція - це функція виду y = ax ^ 2 + bx + c, де a - старший коефіцієнт (він обов'язково повинен бути ненульовим), b - молодший коефіцієнт, с - вільний член. Дана функція дає своїм графіком параболу, гілки якої спрямовані або вгору (якщо а> 0), або вниз (якщо а <0). При a = 0 квадратична функція вироджується в лінійну функцію.
2
Знайдемо координату x0 вершини параболи. Вона знаходиться по формулеx0 = -b/a.
3
y0 = y (x0) .Щоб знайти координату y0 вершини параболи, необхідно в функцію замість x підставити знайдене значення x0. Порахуйте, чому дорівнює y0.
4
Координати вершини параболи знайдені. Запишіть їх у вигляді координат однієї точки (x0, y0).
5
При побудові параболи пам'ятайте, що вона симетрична щодо осі симетрії параболи, що проходить вертикально через вершину параболи, т.к. квадратична функція є парною. Тому досить по точкам побудувати тільки одну гілку параболи, а іншу добудувати симетрично.