Як розрахувати вартість підприємства.

Якщо ви вирішили підвищити вартість свого підприємства, що є метою кожного бізнесмена, для початку було б непогано цю саму вартість визначити. Найбільш відомими підходами оцінки бізнесу є порівняльний, дохідний і витратний.
Вам знадобиться
  • Фінансова звітність, дані ринку.
Інструкція
1
Якщо є достатньо сформований ринок, то оцінити вартість компанії можна тим, за скільки її вдасться продати. Спробуйте відшукати на ринку факт продажу підприємства, аналогічного вашому. Зафіксована продажна ціна і буде приблизною вартість ю вашого бізнесу. Основна перевага цього підходу - його орієнтованість на фактичні ціни купівлі-продажу, скориговані ринком.
2
Прибутковий підхід враховує один з найважливіших показників? здатність бізнесу приносити прибуток. Використовуючи цей підхід можна визначити ринкову вартість компанії, враховуючи очікувані в майбутньому доходи. Для визначення прибутку на конкретний період часу необхідно проаналізувати ретроспективні дані і скласти прогноз, враховуючи всі ризики, які можуть порушити плани компанії на отримання очікуваного доходу.
3
Майновий або витратний підхід дозволить оцінити вартість бізнесу з точки зору понесених засновниками витрат. Відповідно до даного підходу, вартість активу визначається сумою витрат, які необхідно понести, щоб його (актив) замістити або відтворити. Перевага витратного підходу в його достовірності, так як враховується лише фактична вартість майна компанії. Щоб оцінити підприємство, проаналізуйте всі статті його балансу, підсумуйте вартість активів, а потім відніміть пасив балансу (поточна та довгострокова заборгованості).
4
Порівняльний підхід деколи не дозволяє адекватно оцінити вартість компанії, так як ринок досить часто відображає спекулятивні настрої, що змушує аналізувати котирування акцій за довгий період (3-5 років.). Дохідний підхід не в змозі врахувати всі можливі ризики, а витратний не враховує перспективи розвитку. Тому при оцінці бізнесу найкраще їх комбінувати - в такому випадку вдасться найбільш точно оцінити вартість компанії.