Як розрахувати фінансовий результат.

Фінансовий результат допоможе вам відобразити співвідношення між доходами та витратами вашого підприємства. Даний показник може бути позитивним (прибуток), якщо доходи перевищують витрати, і негативним (збиток), коли витрати більше доходів.
Інструкція
1
Основними показниками прибутку в бухгалтерській системі на підприємстві є: прибуток від реалізації, прибуток від продажів, валовий прибуток, прибуток до оподаткування та чистий прибуток.
2
Прибуток, яку підприємство одержує в результат е реалізації продукції власного виробництва, називається прибутком від реалізації товарів або послуг. У такому випадку показник розраховується як різниця між отриманою виручкою і собівартістю реалізованої продукції. В повному вигляді формулу можна подати так: Прп = Ц? Vр - Срп = Vр? (Ц - Сеп), де Прп - прибуток від реалізації продукції, Ц - ціна одиниці продукції, Vр - обсяг реалізованої продукції, Срп - повна собівартість реалізованої продукції, Сеп - повна собівартість одиниці продукції.
3
Якщо підприємство тільки торгує товарами або послугами (не проводячи їх), то в такому випадку говорять про прибуток від продажів, яку можна розрахувати як різницю між валовим прибутком і витратами (управлінського + комерційні). В повному вигляді формула виглядає наступним чином: Ппродажа = В - Срп - КР - УР, де Ппродажа - прибуток від продажів, В - виручка від реалізації продукції, Срп? повна собівартість реалізованої продукції, КР - комерційні витрати, УР - управлінські витрати.
4
Валовий прибуток розраховується як різниця між виручкою від реалізації і повною собівартістю реалізованої продукції ..
5
Щоб отримати величину прибутку до оподаткування (Пдон), потрібно до Ппродажа додати інші доходи і відняти інші витрати. Розрахувавши Пдон, організація сплачує необхідні податки і отримує чистий прибуток. Остання є джерелом виплати засновницького доходу і формування власного капіталу підприємства.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=DkzFExUT0yE
Зверніть увагу
Не плутайте категорії «дохід» і «прибуток». У першому випадку мова йде про економічну вигоду до вирахування витрат.