Як скласти модуль.

Модулем числа x або її абсолютною величиною називається конструкція виду | x |. В узагальненому сенсі модуль - це норма елемента багатовимірного векторного простору і позначається як || x ||. Модуль числа не може бути від'ємним, для одного і того ж числа взятого з протилежними знаками, модуль буде однаковим.
Інструкція
1
Модуль речового або комплексного числа - це відстань від початку координат до заданої точки, саме тому він не може бути негативним. Модуль визначений на проміжку (-?; +?), А прийняті значення лежать в інтервалі [0; +?).
2
Модуль дійсного числа є безперервною кусочно - лінійною функцією і розкривається за формулою представленої на малюнку. Цю формулу необхідно враховувати при виконанні операцій над модулями.
3
Над абсолютними величинами можна виробляти арифметичні операції, при цьому необхідно враховувати властивості модулей.Сумма модулів чисел x і y більше або дорівнює модулю суми цих чисел, тобто | x | + | y |? | X + y |, це співвідношення називається нерівністю треугольніка.Модуль суми чисел x і y більше або дорівнює різниці модулів цих чисел, тобто | x + y |? | X | - | y | .Сумма модулів чисел x і y більше або дорівнює модулю різниці цих чисел, тобто | x | + | y |? | X - y | .Крім того справедливо наступне співвідношення | x ± y |? || X | - | y ||.