Як вирішувати подвійні інтеграли.

З курсу математичного аналізу відомо поняття подвійного інтеграла. Геометрично подвійний інтеграл являє собою обсяг циліндричного тіла на підставі D і обмеженого поверхнею z = f (x, y). За допомогою подвійних інтегралів можна розрахувати масу тонкої пластини із заданою щільністю, площа плоскої фігури, площа шматка поверхні, координати центру ваги однорідної пластини та інші величини.
Інструкція
1
Рішення подвійних інтегралів можна звести до обчислення певних інтегралов.Еслі функція f (x, y) є замкнутою і безперервного в деякій області D, обмеженої лінією y = c і лінією x = d, при цьому c
2
Якщо функція f (x, y) є замкнутою і безперервного в деякій області D, обмеженої лінією y = c і лінією x = d, при цьому c
3
Якщо необхідно обчислити подвійний інтеграл на більш складних областях D, то область D розбивається на частини, кожна з яких представляє собою область, представлену в пункті 1 або 2. Розраховується інтеграл на кожній з цих областей, отримані результати підсумовуються.