Як вирішувати вектор.

В лінійної алгебри та в геометрії поняття вектор визначається по різному. В алгебрі вектор ом називається елемент вектор ного простору. В геометрії ж вектор ом називають впорядковану пару точок евклідового простору - спрямований відрізок. Над вектор ами визначені лінійні операції - додавання вектор ов і множення вектор а на деяке число.
Інструкція
1
Правило треугольніка.Суммой двох вектор ов a і o називається вектор , початок якого збігається з початком вектор а a, а кінець лежить на кінці вектор а o, при цьому початок вектор а o збігається з кінцем вектор а a. Побудова цієї суми представлено на малюнку.
2
Правило параллелограмма.Пусть вектор и a і o мають спільне начало. Добудуємо ці вектор и до паралелограма. Тоді сума вектор ов a і o збігається з діагоналлю паралелограма, що виходить із початку вектор ов a і o.
3
Суму більшої кількості вектор ов можна знайти, послідовно застосовуючи до них правило трикутника. На малюнку представлена сума чотирьох вектор ів.
4
Твором вектор а a на число? називається число? a таке, що |? a | = |? | * | a |. Отриманий при множенні на число вектор параллелен вихідному вектор у або лежить з ним на одній прямій. Якщо?> 0, то вектор и a і? A є односпрямованим, якщо? <0, то вектор и a і? A направлені в різні сторони.