Як скласти план навчання. Як скласти без плану.

Хоч і є приказка, що за планованого щастя не буває, все ж якщо справа стосується навчання, то планування є обов'язковою умовою успіху. Чіткий план дозволяє контролювати процес навчання, оцінювати, наскільки близька намічена мета - отримання певного обсягу знань у якій-небудь сфері.
Інструкція
1
Визначте цілі навчання - складіть перелік того, чого планується навчити (або навчитися, якщо ви складаєте план навчання особисто для себе). Уточніть стратегічні цілі (які знання повинен отримати кожен по закінченні навчання) і тактичні цілі (які дії необхідно буде виконати в процесі навчання).
2
Встановіть, скільки часу передбачається виділити на це навчання. Залежно від кількості відведеного часу залежить обсяг отриманої інформації.
3
З'ясуйте, які методи навчання будуть використовуватися, які пристрої, навчальні посібники та інші засоби навчання необхідні.
4
Вивчіть документацію, регулюючу планування навчання з даного предмету, на основі цілей розробити календарно-тематичний план - таблиця, в якій зазначено, в який час який навчальний матеріал буде запропонований навчаються.
Зверніть увагу
План навчання складається на весь період вивчення будь-якої навчальної дисципліни. Якщо навчання передбачається продовжувати протягом декількох років, то на основі загального плану складаються плани на кожен навчальний рік отдельно.План навчання може бути індивідуальним (складеним для однієї людини) або загальними. Загальний навчальний план, як правило, запропонований у типовому варіанті в нормативних документах. У кожному навчальному закладі навчальний план уточнюється з урахуванням реальних можливостей освітнього закладу, наявність приміщень, обладнання, педагогічних кадрів, терміну навчання та інших особенностей.План навчання - це внутрішній документ освітнього закладу. Він не є конфіденційним, тому батьки учнів (в освітніх установах середньої та вищої професійної освіти - самі студенти) мають право ознайомитися з ним.
Корисна порада
В освітніх установах навчальний план складається на основі наступних документів: -Федеральний державний освітній стандарт, -програми з кожного навчального предмету, -санітарно-гігієнічні правила для освітніх установ.