Як скласти техзавдання.

Жодна робота або проект, виконувані на замовлення, не можуть проводитися без технічного завдання на дані конкретні розробки. В цьому документі замовник ставить перед виконавцем завдання по створенню або розробці продукту і вказує технічні характеристики, яким повинен відповідати продукт, порядок та строки виконання даної роботи. Будь-яке технічне завдання, незалежно від предмета розробки, повинна мати загальні компоненти або підрозділи.
Інструкція
1
В структуру технічного завдання обов'язково включите розділ «Загальні положення». В них обговоріть використовувані в технічному завданні терміни та дайте їх смислову розшифровку - приведіть глосарій. Це дозволить виконавцю і замовнику розмовляти на одній мові і виключить двояке тлумачення основних понять і визначень.
2
Включіть в технічне завдання розділ «Цілі проекту», в якому чітко сформулюйте цілі та завдання проекту. Грамотно викладені цілі проекту допоможуть виконавцю зрозуміти, що саме потрібно Замовнику і вибрати ті шляхи і методи вирішення поставленого завдання, які приведуть до пошуку самого оптимального рішення.
3
Викладіть функціональні вимоги до розробки. Тут же можна відобразити і спеціальні вимоги. Функціональні вимоги доцільно викласти у вигляді варіантів використання або застосування результатів даного проекту. У спеціальних вимогах вкажіть стандарти, яким повинна відповідати розробка, вимоги по відмовостійкості, продуктивності або безпеки. Якщо йдеться про програмний продукт, вкажіть системні вимоги, і вимоги до інтерфейсу користувача.
4
В розділі «Допущення і обмеження», який, зазвичай, заповнюється виконавцем, обмовляються кінцеві параметри і характеристики, що дозволяє не збільшувати вартість робіт з проектування до нескінченності і довести його до логічного завершення. В цьому розділі перерахуйте функціональні можливості і завдання, які виходять за рамки проекту, технічні обмеження, залежно від непередбачуваних обставин і зовнішніх умов, які можуть змінити прийняті зобов'язання.
5
В розділі «Ризики» відобразіть чинники, які можуть вплинути на строки виконання роботи або її вартість.