Як рахувати рентабельність.

Для того щоб оцінити економічну ефективність того чи іншого виду діяльності, необхідно підрахувати її рентабельність. Підрахунок рентабельності грунтується на порівнянні отриманого ефекту (одного з видів прибутку) з ресурсами, які були витрачені на те, щоб досягти даного ефекту.

Вважати рентабельність правильно допоможе один з коефіцієнтів Оцінити ефективність конкретної господарської діяльності можна використавши певний коефіцієнт рентабельності. Всі коефіцієнти рентабельності поділяються на три групи. В першу групу входять коефіцієнти, що дозволяють вважати рентабельність капіталу, також звану рентабельністю інвестицій, до другої відносяться коефіцієнти, за допомогою яких підраховується рентабельність продажів, в третю входячи коефіцієнти для підрахунку рентабельності виробництва. При підрахунку будь-якого виду рентабельності користуються тим коефіцієнтом, який відповідає обраному виду прибутку. Найчастіше для підрахунку рентабельності вибирають валову, операційну або чистий прибуток.

Правильно вважати рентабельність - завдання профільного економіста.

Саме до нього треба звертатися за складанням бізнес-плану, однією з основних частин якого є розрахунок рентабельності діяльності новостворюваної структури. В тому випадку, коли в існуючий бізнес-план потрібно додати якусь діяльність і необхідно підрахувати її рентабельність, зробивши це можна, звернувшись в спеціалізовану компанію, уповноважену надавати даний вид консалтингових послуг. В задачу фахівця, до послуг якого ви звернулися, входить визначення коефіцієнта, найбільш підходящого для підрахунку рентабельності складових частин вашого бізнесу. Далеко не кожен початківець економіст здатний вважати рентабельність правильно. Для того щоб не залишитися в мінусі, краще звернутися до фахівця з досвідом і високою кваліфікацією.

Під час оцінки ефективності економічної діяльності організації фахівці використовують розрахунок показників прибутковості, які також відомі під іншою назвою - коефіцієнти рентабельності. Щоб визначити загальну ефективність роботи організації, необхідно дізнатися значення цього показника.
Інструкція
1
Визначити рентабельність організації можна, використовуючи такі офіційні документи компанії, як «Бухгалтерський баланс» і «Звіт про фінансові результати». Показник рентабельності підприємства показує, наскільки ефективно в його діяльності використовуються всі майнові активи компанії, а саме оборотні і основні засоби. Більш точний зміст коефіцієнта рентабельності полягає в розрахунку кількості прибутку, яку отримує організація при вкладенні одного рубля в свої виробничі фонди. Щоб визначити рівень рентабельності компанії необхідно скористатися формулою: РП = БП/(ВОСР. + Оср.), Де РП - величина рентабельності підприємства; БП - бухгалтерська (балансова) прибуток організації, отримана в звітному періоді; Оср.- розраховане за звітний період середнє значення вартості оборотних активів; ВОСР. - Розраховане за звітний період середнє значення вартості необоротних активів.
2
Бухгалтерська (балансова) прибуток організації - це прибуток, який отримано компанією за результатами звітного періоду, і що є базою для обчислення податку на прибуток. Іншими словами, це прибуток організації до оподаткування. Щоб дізнатися значення цього показника, необхідно з величини виручки, отриманої від реалізації послуг і товарів, прибрати: - управлінські та комерційні витрати; - собівартість наданих послуг або реалізованих товарів; - сальдо від позареалізаційної діяльності; - сальдо від операційної діяльності.
3
Для обчислення середнього значення виробничих фондів організації необхідно дізнатися їх балансову вартість на початок і кінець аналізованого періоду. Потім, використовуючи формулу для визначення простої середньої величини, розрахуйте середню вартість майна організації в звітному періоді.