Як написати SQL запит. Access написання запиту на sql.

Перелік до реляційних баз даних за допомогою структурованого універсального комп'ютерного мови SQL є визнаним стандартом управління даними в СУБД. Завдяки своїй універсальності мову SQL отримав широке поширення на веб ресурсах всесвітньої мережі інтернет. Створення запитів на SQL засноване на застосуванні декількох основних правил роботи з реляційною базою даних. Написання SQL-запиту допоможе реалізувати завдання по вибірці з таблиць певної інформації, додаванню, зміни чи видалення рядків у таблиці.
Інструкція
1
Для отримання з таблиць БД зберігається інформацію складіть запит на вибірку - SELECT. При наявності зв'язків між таблицями дані можна брати за відповідними умовами з будь-яких стовпців пов'язаних таблиць. Все потрібні стовпці перерахуйте після оператора SELECT. Використовувані в запиті таблиці вкажіть в вираженні FROM. У найпростішому вигляді запит на вибірку виводить всі рядки зазначених стовпців заданої таблиці: SELECT col1, col2 FROM my_table.
2
При необхідності задайте умова для вибірки рядків. Умова задається інструкцією WHERE. Встановіть значення потрібного вам параметра після даної інструкції. Тут також може бути використаний розрахунок функції та операції порівняння. Так, інструкція виду WHERE col1> 3 дозволяє вивести рядки таблиці, в яких значення стовпця col1 більше 3. Для завдання потрібного виразу використовуйте комбінації операторів AND, OR, а також умовні оператори мови SQL.
3
Для вставки нових рядків у таблицю напишіть запит INSERT. З його допомогою можна вставляти нові дані того ж типу, що й вже існуючі в таблиці. Синтаксис даного оператора дуже простий: INSERT INTO my_table (col1, col2, col3) VALUES ('new_data1', 'new_data2', 'new_data3'). Тут оператор VALUES задає значення нового рядка кожному наявному стовпцю таблиці my_table.
4
Зміна даних в будь-якому рядку таблиці здійснюється за допомогою запиту UPDATE. Причому можна поставити умову відбору WHERE, при якому виконується зміна інформації в базі даних. Визначте дані для зміни і умова виконання вашого запиту. Для цього запишіть рядок виду: UPDATE my_table SET col1 = 'new_data1', col3 = 'new_data3' WHERE col3 = 10. Запит виконає зміна даних, вказане в інструкції SET, тільки при задоволенні умови в вираженні WHERE.
5
Запит DELETE пишеться для видалення цілої рядки з таблиці даних. Причому рядок видаляється лише при завданні умови виконання WHERE. Запишіть вираз: DELETE FROM my_table WHERE col1 = 'data1'. При виконанні даного запиту буде видалена рядок таблиці, що містить в стовпці col1 значення data1.
Зверніть увагу
Якщо в запиті DELETE НЕ БУДЕ задано умови на що видаляються рядки, буде видалена вся таблиця.
SQL - це мова запитів, який зазвичай використовується для здійснення операцій в рамках певної СУБД. Освоївши SQL, ви зможете писати різні web-додатки, з використанням БД MySQL або Oracle.С допомогою мови запитів здійснюється створення всіх таблиць в базі даних, а також відбувається зберігання певних даних, їх зміну і отримання.
Інструкція
1
Команди SQL можна розділити на кілька груп: - DDL, які використовуються для зміни і видалення об'єктів в рамках БД; - DCL, які керують доступом до БД; - TCL, які визначають результат транзакцій; - DML, які відповідають за переміщення даних.
2
Самою основною командою для створення запитів можна вважати SQL Create Table. Вона описує структуру створюваної таблиці. В рамках цього запиту можна визначити локальні стовпці, що визначають тип і імена даних в заданому стовпці. Наприклад: CREATE TABLE Firsttable (id int, name varchar (255), surname varchar (255)); Запит створить таблицю Firsttable зі слобцамі id, name і surname, які можуть приймати відповідні значення.
3
Іншою важливою командою є INSERT, яка вставляє певні дані в уже створену таблицю, і має синтаксис: INSERT INTO `table` (` column1`, `column2`) VALUES (" val1 "," val2 ") Де column1 , column2 - створені стовпчики, а val1 і val2 - потрібні для вставки значення.
4
Для вилучення даних для виведення або інших операцій застосовується запит SELECT, який має вигляд: SELECT * FROM `table`Дополнітельно можна задати параметри для отримання даних з будь-якого стовпчика окремо. Наприклад, якщо ми хочемо витягти name з таблиці Firsttable, то запит буде виглядати наступним чином: SELECT * FROM `Firsttable` WHERE name = '$ name'
5
Ви можете писати запит в .txt або .sql файлі за допомогою звичайного Блокнота. Напишіть ваші команди, після чого ви можете завантажити їх, наприклад, через інтерфейс phpMyAdmin в панелі управління вашим хостингом або СУБД.
Зверніть увагу
Перед використанням SQL при створенні WEB-проекту прочитайте відповідну літературу по створенню безпечних запитів, щоб уберегти свій сайт від SQL-ін'єкцій та інших хакерських вивертів.
Корисна порада
При програмуванні намагайтеся не користуватися підзапитами, без них можна обійтися в переважній більшості випадків. Підзапити лише навантажують код і погіршують його читабельність.