Як обчислити молярну масу.

Маси атомів або молекул надзвичайно малі, тому в молекулярній фізиці замість самих мас молекул і атомів прнято використовувати за пропозицією Дальтона їх відносні величини, порівнюючи масу молекули або атома з 1/12 частиною маси атома вуглецю. Кількість речовини, в якому міститься стільки ж молекул або атомів, скільки їх міститься в 12 грамах вуглецю, називається молем. Молярна маса речовини (М) - це маса одного моля. Молярна маса - величина скалярна, вимірюється вона в міжнародній системі СІ в кілогаммах, ділених на моль.
Інструкція
1
Щоб розрахувати молярну масу достатньо знати дві величини: масу речовини (m), відображену в кілограмів, і та кількість речовини (v), вимірюваного в молях, підставивши їх у формулу: М = m/v.Прімер. Нехай треба визначити молярну масу 100 г води в 3 молях. Для цього слід спочатку перевести масу води в з грамів в кілограми - 100г = 0,01кг. Далі підставити величини в формулу, для розрахунку молярної маси: М = m/v = 0,01кг/3моль = 0,003кг/моль.
2
Якщо в рівняння M = m/? підставити інше відоме тотожність:? = N/Nа, де N-число молекул або атомів речовини, Nа- постійна Авогадро, рівна 6 * 10 в 23 ступені, то молярна маса розраховується за іншою формулою: М = m0 * Nа. Тобто є ще одна формула для обчислення молярної масси.Прімер 2. Маса молекули речовини дорівнює 3 * 10 (в мінус 27 ступені) кг. Знайти Молярну масу речовини. Знаючи значення постійного числа Авогадро, вирішити формулу: М = 3 * 10 (в мінус 27 ступені) кг * 6 * 10 (в 23 ступені) 1/моль = 18 * 10 (в мінус 4 ступеня) кг/моль.