Як розрахувати собівартість товару.

Розрахунок собівартості продукції є обов'язковим етапом аналізу діяльності будь-якого підприємства. На основі подібних розрахунків формулюються висновки про ефективність виробничого процесу, про рівень витрат, про кількість постійних і змінних витрат.
Вам знадобиться
  • калькулятор
  • блокнот і ручка
  • повний перелік витрат підприємства з вказаною сумою витрат
  • звіт про діяльність підприємства із зазначенням кількості випущеної продукції
Інструкція
1
Порахуйте змінні витрати підприємства, які залежать від обсягу продукції, що випускається і розраховуються як сума всіх витрат змінного характеру (зарплата робітникам, яка залежить від обсягу реалізованої продукції, витрати на матеріали, комплектуючі, електроенергію). Змінні витрати повинні розраховуватися на одиницю продукції, тому суму всіх витрат змінного характеру треба поділити на обсяг випущеної продукціі.Пусть підприємство займається випуском запасних частин для автомобілів. Витрати на матеріали складуть 5,1 мільйона рублів, зарплата робітникам - 10,6 мільйонів рублів, витрати на електроенергію - 0,3 мільйонів рублів. За звітний період підприємство випустило 3500000000 запчастин. Тоді змінні витрати дорівнюють: VC = (5,1 + 10,6 + 0,3)/3500 = 4500 рублів на одиницю продукції.
2
Порахуйте постійні витрати підприємства, що не залежать від підсумкового показника обсягу продукції і підлягають сплаті в обов'язковому порядку. Так, до постійних витрат можна віднести зарплату управлінському персоналу, транспортні витрати, кредиторську заборгованість, розрахунок з постачальниками, податковою інспекцією. Для того щоб порахувати собівартість необхідно витрати постійного характеру висловити в показнику на одиницю продукції. Для цього суму всіх постійних витрат необхідно поділити на обсяг випущеної продукціі.Пусть на підприємстві зарплата персоналу складе 6900000 рублів, кредиторська заборгованість - 7,8 мільйонів рублів, податки та інші виплати - 1,3 мільйона рублів. Тоді постійні витрати дорівнюють: FC = (7,8 + 6,9 + 1,3)/3500 = 4571 рублів.
3
Порахуйте собівартість продукції, що дорівнює сумі витрат постійного характеру і витрат змінного характеру (в перерахунку на одиницю продукції). Тоді собівартість продукції виражається таким чином: Сс = 4500 + 4571 = 9071 рублів.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=K56XNi0Zxh8
Корисна порада
Розрахунок собівартості - це дуже складний і тривалий процес, основне завдання якого правильно проранжувати всі витрати підприємства.
Собівартість товару - це один з основних показників надійності та стабільності підприємства незалежно від роду його діяльності, що дозволяє виявити всі його сильні і слабкі сторони. Рівень собівартості безпосередньо залежить від обсягу партії товару, його якості, витраченого кількості часу і багатьох інших економічних факторів. Собівартість будь-якої продукції ділиться на два основних типи: загальна собівартість і індивідуальна собівартість.
Інструкція
1
Щоб визначити собівартість усієї випущеної продукції, необхідно підрахувати загальну кількість всіх витрат, так чи інакше пов'язаних з випуском певної продукції. Це і витрати на придбання необхідної сировини, всіляких матеріалів, можливих комплектуючих, і паливні витрати, і знос інструменту та іншого устаткування, яке використовувалося в процесі виробництва, і відрахування в різні фонди - заробітної плати, пенсійні збори. Сюди ж включаються і податкові відрахування, і можливі витрати на удосконалення наявних технологічних процесів, і витрати, пов'язані з упаковкою, транспортуванням і реалізацією виробленої продукції. Витрати на рекламу також закладаються у вартість випущеної продукції.
2
Якщо ж потрібно визначити собівартість однієї одиниці будь -або продукції, для початку необхідно визначити суму всіх витрат, здійснених при виробництві продукції, тобто порахувати загальну собівартість всієї продукції. В бухгалтерському звіті будь-якого підприємства всі ці витрати поділяють на кілька видів залежно від виду витрат. Це фонд заробітної плати співробітникам підприємства, витрати на сировину і матеріали, оплата палива та іншої енергії, що вимагається для виробничих потреб, витрати на розробку і різні дослідження нових технологій та інше.
3
Такий підрахунок (або калькуляція) дозволяє визначити, які витрати мають суто виробничий характер, а які пов'язані з адміністративними і управлінськими процесами. Це необхідно для того, щоб проаналізувати, скільки коштує випустити одну одиницю продукції і скільки необхідно витратити на її реалізацію.