Як покращити управління організацією.

Будь-яке підприємство є живим організмом, функціонуючим завдяки раціональному управлінню. Підвищення ефективності діяльності організації неможливо без поліпшення її управління, ці два процеси взаємопов'язані. Крім того, поліпшення управління організації дозволяє підвищити всі показники її виробничо-економічної діяльності практично без додаткових матеріальних витрат.
Інструкція
1
Перш за все, поліпшення управління організацією почніть з залучення у процес вищого керівництва. У його руках знаходяться важелі, що дозволяють врахувати вимоги до якості кінцевого продукту на самих ранніх етапах формування системи управління якістю. Саме вище керівництво може і зобов'язана стимулювати працівників до досягнення високих стандартів якості продукції та послуг.
2
Споживач є рівноправним учасником процесу управління. Необхідно налагодити прямий зв'язок з ним, щоб його потреби ставали відомі виробникові якомога раніше. Підприємство повинно оперативно реагувати на попит і враховувати його у виробництві своїх товарів і послуг.
3
Розробляючи продукцію, слід враховувати не тільки запити споживачів, але і вимоги до якості. Для цього повинні бути розроблені внутрішні стандарти підприємства, які чітко розмежовують чинники, що впливають на якість на неконтрольовані і ті, які контролювати можна і потрібно. До останніх відносяться: неправильне функціонування обладнання, використання неякісних матеріалів, недотримання технології, невиконання працівниками своїх посадових обов'язків. Ці контрольовані фактори необхідно зовсім усунути і звести до мінімуму вплив на виробничі процеси факторів, що не піддаються контролю.
4
Працівники підприємства мають бути залучені в процеси управління. Їх необхідно навчати, організовувати і належним чином мотивувати. Забезпечте їх участь у виробничих нарадах, присвячених питанням оптимізації діяльності підприємства, введіть систему стимулювання за внесення раціоналізаторських пропозицій.
Становлення ринкових відносин в нашій країні прийшло до закономірного етапу, на якому велику роль стали виконувати управлінці. Керівники компаній, які впевнено стоять на ногах, знають, наскільки успішність їх бізнесу залежить від ефективності роботи персоналу. Саме тому розвиток системи управління персоналом стає запорукою розвитку та стабільного зростання.
Інструкція
1
Поліпшення системи управління починається з аналізу поточної ситуації. Він включає в себе вивчення кадрового складу, виявлення потреб працівників з метою подальшої мотивації, знайомство зі штатним розписом. На цьому етапі також важливо вивчити сформовану систему заохочень на підприємстві. Тут роль грає не тільки відрядно-преміальна система оплати праці, а й моральна обстановка в колективі.
2
Підвищуйте рівень матеріально-технічного оснащення. Продуктивність праці ніколи не буде високою, якщо більшу частину часу персонал витрачає на латання дір або якщо він працює на морально застарілому обладнанні. В такому випадку відчуває, що його робота не так важлива, раз начальство заощаджує на технічній базі праці. Підвищення кваліфікації працівників має йти паралельно зростанню матеріального оснащення виробництва.
3
Заохочуйте ініціативу. Практика показала, що там, де кожен має право висловитися і бути почутим, не тільки високі темпи роботи, але і високий відсоток впровадження ідей працівників. Ставлення до того, куди вкладено власну працю, де бачиш віддачу, де вислухають, зовсім інше, ніж до того, де відчуваєш себе лише виконавцем чужої волі.
4
Вдосконалюйте методи управління. Тільки коли керівник зрозуміє, що навколо не безлика маса виконавців, а колектив професіоналів, коли кадри будуть цінуватися як найдорожчий актив підприємства, цей колектив перетвориться в команду, що працює на загальне благо. Налагодьте контакт з кожним підлеглим, дозвольте йому відчути свою значимість. Частіше проводите корпоративні заходи. Однак при цьому обов'язково зберігайте субординацію - дотримуйтеся дистанції, щоб уникати панібратства на всіх рівнях ієрархії.
5
Покладіть на кадровий відділ розробку стимулюючих заходів. Мотивуючі заходи мають бути спрямовані на матеріальну і моральну стимуляцію членів колективу. Штрафні санкції теж можуть мати місце, але якщо ви не хочете плинності кадрів, не стискаючи палицю.