Як розрахувати амортизаційні відрахування.

Основні засоби - це одна з найважливіших складових частин майна компанії. В процесі експлуатації вони зношуються і виникає потреба у списанні амортизації, так як первісна вартість основних засобів знижується.
Інструкція
1
Як правило, нарахування амортизації проводиться на майно вартістю від 10 тис руб. і вище, строк корисного використання якого більше року. При цьому береться до уваги первісна вартість об'єкта - сума все витрат, які організація понесла на його придбання, доставку та приведення в робочий стан (крім ПДВ та інших відшкодовуються податків).
2
Основні засоби залежно від корисного терміну використання поділяються на 10 амортизаційних груп. Більш конкретний термін служби об'єкта компанія встановлює на свій розсуд.
3
Нарахування амортизації відбувається лінійним і нелінійним методом. В першому випадку розрахунки здійснюються за формулою K = 100/n, де K - норма амортизації (вимірюється у відсотках), а n - термін корисного використання об'єкта. Для тих організацій, які використовують нелінійний підхід, цифра 100 у формулі замінюється на 200, тобто формула виглядає наступним чином - K = 200/n.
4
Розрахувавши місячну норму амортизації, потрібно списувати суму, яка виходить при множенні K на ціну об'єкта. При нелінійному підході за ціну обладнання приймається залишкова вартість, тобто та, яка вийшла місяцем раніше після списання амортизації.
5
Обидва методи можуть застосовуватися в податковому обліку. Бухгалтерам слід користуватися лише лінійним підходом, т.к. другий для них буде істотно складніше.
6
Наприклад, розрахуємо амортизацію для верстата з обробки пластмаси. Організація придбала його в січні за 135 тисяч рублів. За класифікацією такий верстат відноситься до п'ятої групи, яка передбачає термін корисного використання від 7 років і одного місяця до 10 років включно. Компанія вирішила, що обладнання прослужить 8 років (96 місяців). Норма амортизації в даному випадку (використовуємо лінійний підхід) дорівнюватиме 1,04% (K = 100/96 = 1,04). Множимо вартість верстата на норму амортизації? 135000 * 1,04/100 = 1404 руб. Таким чином, ми отримуємо суму, яку слід списувати щомісяця.
7
Використовуємо в цьому ж випадку нелінійний метод. Тоді норма амортизації складе 2,08% (K = 200/96 = 2,08%). В лютому сума відрахувань складе 2808 руб, і в березні вартість об'єкта зменшилась (13500-2808 = 132192). Значить, відрахування в березні будуть вже розраховуватися від ціни в 132 192 руб. і складуть 2750.