Як розрахувати сезонність.

Управління будь-яким підприємством у першу чергу пов'язано з плануванням виробництва продукції або надання послуг. Але для багатьох компаній, що працюють, наприклад, у сфері будівництва, туризму, торгівлі, планові показники пов'язані із сезонним фактором. Це значить, що щорічно в певні періоди часу відзначається зростання або спад попиту на продукцію або послуги, що надаються даними компаніями. Врахувати фактор сезонності та визначити її індекс або коефіцієнт необхідно при плануванні.
Інструкція
1
Зберіть статистичні дані за кілька останніх років. Краще, якщо вони будуть представлені в кількісному вираженні, оскільки, врахувати інфляційний коефіцієнт буде важче - дані, що надаються офіційною статистикою, не завжди відповідають реальному стану справ на ринку.
2
Проаналізуйте представлені статистичні дані та приберіть їх них аномально великі чи маленькі значення, які пов'язані з разовими, випадковими угодами з дуже великими клієнтами або з рідкими, форс-мажорними обставинами, ймовірність повторення яких дуже невелика. Такі об'єми в статистиці враховувати не треба.
3
Визначте, яка деталізація вам необхідна - в деяких випадках досить обліку по місяцях, в деяких - по тижнях. Наприклад, у торгівлі товарами народного споживання на графік сезонних продажів сильно впливають передсвяткові тижні.
4
Визначте середній обьем виробництва продукції або наданих послуг для кожного місяця (або тижня) року за кілька років. Розрахуйте середньорічний і середньомісячний обьем виробництва продукції або наданих послуг за вказану кількість років. Прогнозований на певний місяць (або тиждень) індекс сезонності розрахуйте як відношення середнього значення обсягу виробництва за кілька років, за шуканий місяць до середньомісячного обсягу виробництва продукції або послуг за n років.
5
За своєю суттю індекс сезонності виражає у відсотках частку обсягу виробництва щодо його середньомісячного обсягу за рік. Використовуйте індекси сезонності для прогнозування і планування виробництва на черговий рік.
Діяльність будь-якого підприємства зав'язана на планово-економічної стратегії з виробництва продукції або надання послуг. Багато компаній в планові показники включають і сезонні чинники, які безпосередньо впливають на спад і зростання попиту на послуги та продукцію. Під час планування обов'язково необхідно враховувати такий параметр, як індекс сезонності.
Інструкція
1
Складіть список статистичних даних за кілька останніх років. Необхідно їх представити в кількісному вираженні. Не варто брати дані з офіційних статистик, так як вони не завжди точно описують реальний стан справ.
2
Проведіть аналіз зібраних статистичних даних. Виключіть зі списку аномально маленькі або великі значення. Ці дані не є частиною статистики і показують лише разові великі угоди або форс-мажорні обставини, які невластиві для діяльності підприємства і повторення яких малоймовірне. У зв'язку з цим, не варто враховувати в статистиці випадкові параметри.
3
Визначтеся з необхідною деталізацією. Залежно від сфери діяльності підприємства це може бути облік по місяцях або по тижнях. Приміром, якщо підприємство продає продукти харчування, то в передсвяткові тижні можна очікувати збільшення показників продажів, тому тижневий облік відображатиме краще справжній стан справ.
4
Підрахуйте середню величину наданих послуг або виробництва продукції для кожного тижня чи місяця за обраний період років. Визначте середньомісячний і середньорічний обсяг наданих послуг або виробництва продукції за необхідну кількість років.
5
Розрахуйте прогнозований індекс сезонності для певного місяця або тижня. Він дорівнює відношенню середнього значення обсягу надання послуг або виробництва продукції за вказану кількість років для шуканого місяця до середньомісячного обсягу надання послуг або виробництва продукції за певну кількість років. Індекс сезонності характеризує відсоток частки обсягу послуг або виробництва порівняно з середньомісячним обсягом за рік. Індекс сезонності використовуйте для планування та прогнозування діяльності підприємства на майбутній рік.