Як обчислити площу квадрата. Як обчислити квадратуру площі.

Квадратом називається правильний багатокутник з чотирма рівними сторонами і рівними кутами між ними. Квадрат можна визначити як ромб, у якого всі кути рівні або як прямокутник, у якого всі сторони рівні. Однією з численних характеристик, яку можна обчислити для квадрата є площа. Спосіб обчислення площі залежить від наявних вихідних даних.
Інструкція
1
Найпростішим способом обчислення площі квадрата є розрахунок по довжині сторони.Пусть мається квадрат і відома довжина його боку a, тоді площа можна знайти по формулеS = a ?.
2
Якщо відома довжина діагоналі квадрата , то її площа можна розрахувати, використовуючи теорему ПіфагораS = d?/2.
3
Якщо вписати коло в квадрат, то радіус цієї окружності дорівнюватиме половині сторони квадрата , тоді площа можна буде розрахувати по формулеS = 4 * r ?, де r - радіус вписаного кола.
4
Якщо окружність описана близько квадрата , то радіус цієї окружності дорівнюватиме половині діагоналі квадрата , тоді площа буде равнаS = 2 * R ?, де R - радіус описаного кола.