Як розрахувати виконання плану.

Оцінка виконання плану призначена для того, щоб зіставити запланований випуск продукції з фактично досягнутими результатами. На основі даного аналізу робляться висновки про ефективність роботи виробничого відділу, даються рекомендації по збільшенню продуктивності праці, складається план на наступний період з урахуванням отриманого показника.
Вам знадобиться
  • Баланс підприємства;
  • річної або поточний бухгалтерський і статистичний звіти;
  • калькулятор;
  • блокнот і ручка.
Інструкція
1
Складіть план виробництва кожного конкретного виробу за певний проміжок часу. Планові показники можуть виражатися як у вартісному вимірі, так і в натуральних (штуки, тонни, метри) і в умовно-натуральних (кількість умовних ящиків, банок, пляшок) величинах. Нехай підприємство займається текстильною промисловістю. За місяць підприємство планує випустити шовку на 148 тисяч рублів, бязі - на 132 тисячі рублів і синтетичних матеріалів - на 164 тисячі рублів. Отримані дані можна оформити у вигляді таблиці із зазначенням найменування вироби і планового показника в тисячах рублів.
2
Складіть все планові показники для отримання загальної вартісної оцінки плану : Vп = А + Б + С, Де А - плановий показник по шовку, Б - по бязі, С - за синтетичними матеріалами, Vп - плановий обсяг випуску продукціі.Vп = 148 + 132 + 164 = 444 000 рублів.
3
Знайдіть в балансі чи іншій формі звітності показники, які виражені в обсязі продукції, зарахованої в рахунок виконання плану . Ці показники повинні мати аналогічне значення з плановими показниками. Тобто якщо планові показники вимірюються в рублях, то і результативний об'ємний продукції необхідно висловити в вартісному вираженіі.Пусть на текстильному підприємстві шовку випустили на 147 тисяч рублів, бязі - на 132 тисячі рублів, синтетичних матеріалів - на 158 тисяч рублів. Занесіть результати в таблицю.
4
Складіть фактичні показники обсягу випущеної продукціі.Va = 147 + 132 + 158 = 437 тисяч рублів.
5
Розрахуйте виконання плану шляхом ділення планових показників на фактично досягнутий обсяг випущеної продукції і помножте твір на 100% .ВП = (Vа/Vп) * 100%, гдеВП - виконання плану .ВП = (437/444) * 100% = 98,4% Таким чином, текстильне підприємство виконало план на 98,4%.