Як розрахувати формулу прибутку. Чистий прибуток формула.

Прибуток характеризує кінцеві результати виробничого процесу, є індикатором фінансового стану підприємства. Звичайно, на розмір прибутку можуть впливати змінні чинники, наприклад, політична ситуація в країні, природні катаклізми, стан репутації фірми і пр., Під впливом яких прибуток може коливатися в короткостроковому періоді. Такий же ефект можуть мати й проведені широкомасштабні рекламні акції компанії. Однак в цілому прибуток для стабільно функціонуючого підприємства є величиною більш-менш постійною, і цей показник дає можливість власникам планувати майбутню деятельность.Как же розрахувати прибуток?
Інструкція
1
Визначаємо розмір валового доходу - загальної виручки від реалізації товарів чи послуг, а також чистого доходу - загальної виручки від реалізації товарів чи послуг за вирахуванням вартості повернутих товарів (послуг) та наданих знижок покупцям.
2
Розраховуємо сукупні витрати на виготовлення товарів і послуг, що включаються в собівартість продукції.
3
Розраховуємо показник валового прибутку підприємства, який являє собою різницю між чистим доходом від продажу і собівартістю реалізованих товарів (послуг) .Т. е., Валовий прибуток = Чистий дохід - Собівартість продукції.
4
Визначаємо показник чистої прібилі.Чістая прибуток = Валовий прибуток - Податки, штрафи, пені, відсотки по кредитах - Операційні расходи.К операційних витрат належать витрати на пошук партнерів, укладання угод, витрати на підвищення кваліфікації працівників, витрати, зумовлені форс-мажорними сітуаціямі.Показатель чистого прибутку якраз і відображає кінцевий результат діяльності фірми, показує, наскільки вигідно здійснення даного роду діяльності. Чистий прибуток використовується підприємцями для збільшення оборотних коштів, формування різних фондів і резервів, а також для реінвестицій у виробництво. Обсяг чистого прибутку безпосередньо залежить від розміру валового прибутку, а також від величини податкових платежів. Якщо компанія представляє собою акціонерне товариство, дивіденди акціонерам компанії розраховуються, як раз виходячи з величини чистого прибутку.
Відео по темі
 http://www.youtube.com/watch?v=4DKoy4rXTkY
Зверніть увагу
Прибуток є найважливішими показником господарської діяльності підприємства, відбиваючим, наскільки ефективно організований виробничий і збутової процес, чи не завищені витрати і чи вигідно в цілому існування даної підприємницької одиниці.