Як обчислити об'єм куба.

У шкільному курсі стереометрії вводиться поняття куб. Кубом або правильним Гексаедр називається опуклий багатогранник, який складається з шести граней, кожна з яких є квадратом. Існує безліч геометричних величин, які можна обчислити для куба , однією з них є обсяг. Куб - це максимально симетричний правильний багатогранник, тому для обчислення його об'єму потрібно мінімальна кількість даних.
Інструкція
1
Обсяг куба можна розрахувати по довжині його ребра, скориставшись формулойV = a ?, де a - довжина ребра куба .
2
Якщо в якості вихідних даних є тільки довжина діагоналі грані, то довжину ребра можна знайти, застосувавши теорему Піфагора, тоді обсяг куба буде равенV = (d/v2) ?, де d - діагональ грані куба .
3
Обсяг можна обчислити, знаючи діагональ самого куба V = (d/v3) ?, де d - діагональ куба .
4
Якщо вписати сферу в куб, то її радіус буде дорівнює половині довжини ребра куба , обсяг куба буде равенV = 8 * r ?, де r - радіус вписаного в куб сфери.
5
У випадку, якщо сфера буде описана близько куба , то її радіус буде дорівнює половині діагоналі куба , таким чином, обсяг куба обчислюється по формулеV = (2R/v3) ?, де R - радіус описаного навколо куба сфери.