Як захистити кандидатську дисертацію.

Плануючи пов'язати свій життєвий шлях з науковою роботою, необхідно заздалегідь продумати тему дисертації ще до написання свого диплома. Завдяки чому буде зекономлена маса часу і сил, а дисертаційне дослідження буде продовженням дипломної роботи.
Інструкція
1
Після закінчення самої дисертаційної роботи належить важка пора по підготовці до її захисту. Першим ділом організація, де і виконувалася дисертація, повинна провести попередню експертизу і дати висновок наукової праці. Такий висновок видається протягом двох місяців з того дня, коли робота була представлена для експертизи. Далі здобувач повинен здати всі необхідні документи в дисертаційна рада, яка прийме рішення і призначить дату захисту роботи.
2
З дозволу ради дисертант може надрукувати автореферат дисертації на правах рукопису. Автореферат повинен бути надрукований в тім кількості, яке вкаже дисертаційна рада та розісланий його членам, а також зацікавленим організаціям.
3
В процедурі публічного захисту дисертаційної роботи передбачено наявність опонентів, завдання яких полягає у критичній оцінці праці та висловлюванні будь-яких зауважень або побажань. Процедура публічного захисту носить характер наукових дискусій і проходить в обстановці високої принциповості, вимогливості і дотримання наукової етики. Ґрунтовному аналізу повинні бути піддані достовірність, обґрунтованість висновків, рекомендації практичного та наукового характерів. Нові рішення, запропоновані автором, повинні бути критично оцінені в порівнянні з іншими варіантами рішень і строго аргументовані. В дисертації з прикладним значенням мають бути наведені відомості про практичне використання наукових результатів автора. В дисертації з теоретичним значенням мають бути рекомендації щодо застосування наукових висновків.
4
Після закінчення захисту дисертації, дисертаційним радою проводиться таємне голосування, в результаті якого і буде присуджено вчений ступінь. Рішення про присудження вченого звання вступає в силу з дати, коли президія ВАКу дасть дозвіл на видачу диплома кандидата наук.
Зверніть увагу
Варто зауважити, що всі рішення про видачу, відмову видачі диплома, присудження, позбавленні, відновленні вчених ступенів або непрофесійному підході членів ради до захисту можна оскаржити в судовому порядку.