Як створити лабораторію.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки РФ від 27 лютого 2009 р, на базі освітніх установ вищої професійної освіти можуть створюватися спеціальні лабораторії, що здійснюють наукову чи науково-технічну діяльність. Порядок створення та функціонування подібних лабораторій регламентований відповідними положеннями.
Інструкція
1
Лабораторія представляє собою структурний підрозділ наукової організації і здійснює наукову (науково-технічну) діяльність на базі вищого навчального закладу. При цьому лабораторія не наділяється правами і обов'язками юридичної особи. Діяльність лабораторії регламентується прийнятими вузом організаційними і правовими формами наукової організації.
2
Підставою для створення лабораторії служить статут наукової організації і відповідний договір про створення лабораторії. Договір укладається між науковою організацією та вузом.
3
Мета створення лабораторії - діяльність у сфері науки і науково-технічної творчості в рамках тематики досліджень навчального закладу та наукової організації. Здійснення такої діяльності має також відповідати освітнім програмам вузу.
4
Правова основа діяльності лабораторії закріплена в Федеральному законі «Про науку і державну науково-технічну політику» й інших законах, нормативних і правових актах Уряду РФ. Конкретні особливості функціонування лабораторії вказуються в статуті наукової організації, положенні про лабораторію.
5
Положення про лабораторію затверджується в порядку, передбаченому статутом організації. Воно містить вказівки на цілі створення, види діяльності, структуру і порядок управління, кадрову політику, фінансове забезпечення діяльності лабораторії.
6
Управляє діяльністю лабораторії наукова організація (за участі навчального закладу) відповідно до договору та іншими актами. Наукова організація також здійснює підбір і розстановку кадрів лабораторії.
7
Вищий навчальний заклад надає своїм студентам, аспірантам і докторантам можливість брати участь в діяльності лабораторії остільки, оскільки це передбачено планами робіт лабораторії та договором про створення лабораторії.
Корисна порада
Додаткове джерело: Федеральний закон РФ від 23 серпня 1996 N 127-ФЗ «Про науку і державну науково-технічну політику»