Як визначити потужність струму. Як визначити струм по потужності.

Електрична потужність (Р) - фізична величина, що характеризує дію електричного струму. Вона показує, яку роботу (по перенесенню заряджених частинок) вчиняє ток за одиницю часу. У Міжнародній системі одиниць потужність висловлюють у ВАТ, в честь англійського вченого Джеймса Уатта. (1Ваттт = 1Джоуль/секунда).
Інструкція
1
Будь-яка потужність - це швидкість виконання роботи, значить, і електричну - можна обчислити через роботу: Р = A/t. Виходячи з цієї формули, видно розрахунок одного Ватта: 1Ваттт = 1Джоуль/секунда. Знаючи, що електрична робота знаходиться по формулі А = UIt/t, і підставляючи цей вираз в початкову формулу потужності, провівши нескладну математичну операцію, виходить Р = UI. Приклад 1. Треба знайти потужність праски, який розрахований на 220 Вольт і працює в мережі з силою струму 0,3 А. Рішення такого завдання має вигляд: Р = UI = 220В * 0,3А = 66Вт.
2
Можна розрахувати електричну потужність , враховуючи величини, дані в законі Ома для ділянки кола. Закон Ома свідчить: I = U/R, де U - напруга мережі, I - сила струму, R - опір провідника. Якщо замість сили струму I в формулу потужності P = UI підставити U/R, то вийде: P = U * U/R = U (в квадраті)/R. Приклад 2. Нехай треба знайти потужність праски, призначеного для мережі 220В, опір спіралі якого дорівнює 100 Ом. Знаходження потужності: P = U * U/R = 220В * 220В/100 Ом = 484 Вт
3
Інший варіант розрахунку потужності за законом Ома, що має математичну запис: U = IR. Адже один і той же рівняння може мати різні види, при цьому абсолютно не змінюється його фізичний зміст. P = I * I * R = I (в квадраті) * R. Приклад 3. Нехай треба знайти потужність приладу опором 16 Ом, і силою струму 1 А. Тоді P = 1A * 1A * 16Ом = 16 Вт