Як збільшити рентабельність.

Найбільш точну оцінку функціонування будь-якої компанії дає рентабельність , яка являє собою не просто розрахунковий, статистичний параметр, а складний соціально-економічний комплексний критерій. Він характеризує, на відміну від прибутку, ефективність фінансової діяльності кожного окремого економічного суб'єкта. Рентабельність означає прибутковість, дохідність підприємства. Розраховується вона шляхом зіставлення прибутку або валового доходу з використовуваними ресурсами або витратами.
Інструкція
1
Рентабельність показує, наскільки є прибутковою діяльність підприємства, тому, чим вище коефіцієнт рентабельності, тим ефективніше сама діяльність. Відповідно компанія повинна завжди прагнути до найбільш високих показників, а керівництвом повинні бути визначені шляхи підвищення рентабельності.Однім з умов ефективної діяльності організації є розширення ринку збуту пропонованої продукції за рахунок зниження ціни випущені товари. Також особливу увагу заслуговують внутрішні чинники підприємства: збільшення обсягів виробництва, зниження собівартості продукції, підвищення віддачі основних засобів.
2
При низькій рентабельності на підприємстві необхідно прискорити оборот активів. Віддачу власного капіталу можна підвищити, збільшивши в складі сукупного капіталу частку позикових коштів. При цьому, рентабельність активів стає вище, коли стає вище і прибутковість продукції, також буде вище віддача всіх необоротних активів, швидкість обороту даних оборотних активів, коли будуть нижче загальні витрати на одну одиницю продукції і витрати за основними економічними елементам (матеріалів, засобів праці).
3
Не можна розглядати абстрактно і вплив окремих факторів, тому, як впливає на динаміку і рівень показників рентабельності вся сукупність виробничо-господарських факторів: ступінь використання всіх виробничих ресурсів; рівень організації управління і виробництва; структура самого капіталу, а також джерел; якість, структура і обсяг продукції; витрати на собівартість виробів і виробництво; напрям використання прибутку.
4
Прибуток направлена може бути на освіту фондів споживання і фондів накопичення, відрахування в резервний капітал, відволікання на благодійні цілі, щоб розширити діяльність організації за рахунок власних коштів. Однак існує й інша альтернатива - можна вкласти свої власні кошти в цінні папери інших крупніших компаній, приміром, сформувати інвестиційний портфель і грамотно здійснювати управління, щоб через деякий час отримати дохід, який можна буде вкласти в свою компанію для поліпшення конкурентоспроможності та фінансового стану підприємства.