Як визначити собівартість продукції.

Собівартість продукції визначається сукупністю всіх витрат, понесених при її виготовленні. Таким чином, щоб її розрахувати, потрібно визначити всі витрати підприємства на виробництво шляхом додавання і віднімання певних статей обліку.
Вам знадобиться
  • - перелік витрат
  • - калькулятор
  • - логічне мислення
Інструкція
1
Найпростіше розглянути розрахунок собівартості продукції на конкретному прімере.Затрати на виробництво по ЗАТ за квітень склали: 1. Вартість придбаної сировини і матеріалів - 50000 крб.2. Залишки матеріальних ресурсів, що утворилися в процесі виробництва - 900 руб.3. Вартість комплектуючих виробів і напівфабрикатів - 3000 руб.4. Вартість енергії і палива, витрачених в процесі виробництва - 6000 руб.5. Зарплата за виконану роботу - 45 000 руб.6. Надбавки, доплати та премії - 8000 руб.7. Відрахування в Пенсійний фонд - (45000 + 8000) * 26% = 13780 руб.8. Послуги інструментальних цехів - 3300 руб.9. Загальновиробничі витрати - 13550 руб.10. Загальногосподарські витрати - 17600 руб.11. Втрати від неусувного шлюбу - 940 руб.12. Недостача матеріальних цінностей в основному виробництві: в межах норм природних втрат - 920 руб.сверх норм природного зменшення населення - 2150 руб.незавершенное виробництво на 1 травня - 24 600 руб.
2
Вважаємо витрати. Зворотні доходи (залишки матеріалів) потрібно відняти з витрат на сировину і матеріали: 50000-900 = 49100 руб.Прібавляем видатки куплені вироби і напівфабрикати, на паливо та енергію: 49100 + 3000 + 6000 = 58100 руб.Отчісленія в пенсійний фонд, зарплату та виплати додаємо до затратам: (45000 + 8000 + 13780) + 58100 = 124880 руб.Затем додаємо витрати на допоміжні виробництва, загальновиробничі і загальногосподарські витрати: (3300 + 13550 + 17600) + 124880 = 159330 руб.Недостачу в межах норм природного убутку віднімаємо з недостачі понад норм, підсумовуємо: (2150-920) + 159330 = 160560 руб.Остаткі незавершеного виробництва вносяться у витрати зі знаком «-». 160560-24600 = 135960 руб.
3
Таким чином, сумарні витрати на виробництво продукції, а значить, і собівартість, склали 135 960 рублів. Щоб дізнатися собівартість однієї одиниці продукції, потрібно розділити сумарні витрати на кількість одиниць виробленої за місяць продукції.
Собівартість товару - це один з основних показників надійності та стабільності підприємства незалежно від роду його діяльності, що дозволяє виявити всі його сильні і слабкі сторони. Рівень собівартості безпосередньо залежить від обсягу партії товару, його якості, витраченого кількості часу і багатьох інших економічних факторів. Собівартість будь-якої продукції ділиться на два основних типи: загальна собівартість і індивідуальна собівартість.
Інструкція
1
Щоб визначити собівартість усієї випущеної продукції, необхідно підрахувати загальну кількість всіх витрат, так чи інакше пов'язаних з випуском певної продукції. Це і витрати на придбання необхідної сировини, всіляких матеріалів, можливих комплектуючих, і паливні витрати, і знос інструменту та іншого устаткування, яке використовувалося в процесі виробництва, і відрахування в різні фонди - заробітної плати, пенсійні збори. Сюди ж включаються і податкові відрахування, і можливі витрати на удосконалення наявних технологічних процесів, і витрати, пов'язані з упаковкою, транспортуванням і реалізацією виробленої продукції. Витрати на рекламу також закладаються у вартість випущеної продукції.
2
Якщо ж потрібно визначити собівартість однієї одиниці будь -або продукції, для початку необхідно визначити суму всіх витрат, здійснених при виробництві продукції, тобто порахувати загальну собівартість всієї продукції. В бухгалтерському звіті будь-якого підприємства всі ці витрати поділяють на кілька видів залежно від виду витрат. Це фонд заробітної плати співробітникам підприємства, витрати на сировину і матеріали, оплата палива та іншої енергії, що вимагається для виробничих потреб, витрати на розробку і різні дослідження нових технологій та інше.
3
Такий підрахунок (або калькуляція) дозволяє визначити, які витрати мають суто виробничий характер, а які пов'язані з адміністративними і управлінськими процесами. Це необхідно для того, щоб проаналізувати, скільки коштує випустити одну одиницю продукції і скільки необхідно витратити на її реалізацію.