Як визначити щільність речовини.

Предмети, виготовлені з різних речовин, мають різні маси. Фізичну величину, що показує, чому дорівнює маса речовини в одиниці об'єму, називають щільністю речовини . Одиницею щільності в Інтернаціональній системі одиниць є кілограм, поділений на кубічний метр. На практиці ж часто дану величину вимірюють в грамах, ділених на сантиметр кубічний. Щільність одного і того ж речовини в твердому, рідкому і газоподібному стані різна. Щільність є табличній величиною, тобто майже всі значення для різних речовин, що знаходяться в різних агрегатних станах, вже прораховані і розміщені в спеціальних таблицях. Але якщо такої таблиці немає під рукою, не важко розрахувати самостійно щільність даного речовини .
Інструкція
1
Щоб обчислити щільність речовини треба знати масу тіла, яке виготовлено з даного матеріалу. Найчастіше маса може виражатися в грамах або кілограмах, переклад потрібно здійснювати в ті одиниці, в яких буде вимірюватися шукана величина - щільність. Для встановлення зв'язку між одиницями враховується правило: 1 г = 0,001 кг, 1 кг = 1000 Приклад: 5 кг = 5000 г; 346 г = 0,346 кг.
2
Наступна величина, що визначає щільність речовини - це обсяг тіла. Дана величина геометрична, фактично дорівнює добутку трьох величин досліджуваного предмета: висоти, ширини і довжини. Вимірюється обсяг в кубічних метрах або сантиметрах, тобто величини в третього ступеня. Так, 1 сантиметр в кубі дорівнює одній мільйонній частині кубічних метрів.
3
Знаючи дві вищевказані величини, можна записати формулу для розрахунку щільності речовини : щільність = маса/об'єм, звідси і виходить одиниця виміру шуканої величини. Приклад. Відомо, що крижина об'ємом 2 кубічних метра має масу 1800 кг. Знайти щільність льоду. Рішення: щільність дорівнює 1800 кг/2 метра в кубі, виходить 900 кг, ділених на кубічні метри. Іноді приходиться переводити одиниці щільності один в одного. Щоб не заплутатися, слід пам'ятати: 1г/см в кубі дорівнює 1000 кг/м в кубі. Приклад: 5,6 г/см в кубі дорівнює 5,6 * 1000 = 5600 кг/м в кубі.