Як знайти твір матриць. Як намалювати одяг.

Матриці - це ефективний спосіб представлення числової інформації. Рішення будь-якої системи лінійних рівнянь можна записати у вигляді матриці (прямокутника, складеного з чисел). Уміння перемножать матриці - один з найважливіших навичок, яким навчають на курсі "Лінійної алгебри" у вищих навчальних закладах.
Вам знадобиться
  • Калькулятор
Інструкція
1
Спершу визначте, чи можна взагалі перемножать дані дві матриці. Єдина умова, яка повинна виконуватися для перемноження матриць - вони повинні бути пропорційними. Для цього число стовпців першої матриці повинна дорівнювати числу рядків другої.
2
Для перевірки цієї умови найпростіше скористатися наступним алгоритмом - запишіть розмірність першої матриці як (a * b). Далі розмірність другий - (c * d). Якщо b = c - матриці співрозмірні, їх можна перемножувати.
3
Далі зробіть саме перемножування. Пам'ятайте - при перемножении двох матриць виходить нова матриця. Тобто, задача перемноження зводиться до задачі знаходження елементів нової, з розмірністю (a * d). Мовою СІ рішення задачі перемноження матриці виглядає наступним чином: void matrixmult (int m1 [] [n], int m1_row, int m1_col, int m2 [] [n], int m2_row, int m2_col, int m3 [] [n], int m3_row, int m3_col) {for (int i = 0; i
4
Простіше кажучи, елемент нової матриці - це сума добутків елементів рядка першої матриці на елементи стовпця другої матриці. Якщо ви знаходите елемент третьої матриці з номером (1, 2), то ви повинні просто помножити перший рядок першої матриці на другий стовпець другий. Для цього вважаєте початкову суму елемента рівний нулю. Далі примножуєте перший елемент першого рядка на перший елемент другого стовпця, значення додаєте в суму. Робите так: примножуєте i-тий елемент першого рядка на i-тий елемент другого стовпця і додаєте результати до суми, поки не скінчиться рядок. Підсумкова сума і буде шуканим елементом.
5
Після того, як ви знайшли всі елементи третьої матриці, записуєте її. Ви знайшли твір матриць.